Home

Erkende maatregelenlijsten

In Gelderland werken provincie, gemeenten, omgevingsdiensten en bedrijfsleven samen in het Gelders Energieakkoord (GEA). Hier wordt de zgn. Gelderse Aanpak ontwikkeld. Het belangrijkste doel van de Gelderse Aanpak is Gelderse bedrijven en organisaties, waarvoor erkende maatregelenlijsten bestaan, in 2020 minimaal te laten voldoen aan wat wettelijk is voorgeschreven op het gebied van energiebesparingsmaatregelen. Voor veel branches is inmiddels een lijst met energiebesparingsmaatregelen opgesteld. De maatregelenlijst is een hulpmiddel zodat bedrijven eenvoudig kunnen controleren of zij aan de regelgeving voldoen. De lijst geeft het minimum aan van maatregelen die genomen kunnen worden en die zich binnen vijf jaar terug verdienen.

Uiteraard mag een bedrijf meer maatregelen nemen dan in de maatregelenlijst. De erkende maatregelenlijsten zijn online te vinden op www.infomil.nl