Home

Strategisch thema energie

In 2013 is het Nationaal Energieakkoord ondertekend. In Gelderland is in 2016 het uitvoeringsplan vanuit het Gelders Energieakkoord (GEA) ondertekend. De Gelderse Omgevingsdiensten hebben uitgesproken om waar mogelijk gezamenlijk het strategisch thema energie op te pakken en een proactieve bijdrage te leveren aan energiebesparing bij bedrijven. Door dit op Gelders niveau gezamenlijk met onze opdrachtgevers op te pakken, hopen we de gestelde energiedoelen sneller te bereiken.

Erkende maatregelenlijsten