Informatievoorziening Gezamenlijke Omgevingsdiensten (I-GO)

Informatievoorziening Gezamenlijke Omgevingsdiensten (I-GO)

De samenwerkende omgevingsdiensten uit Gelderland en Overijssel bouwen gezamenlijk aan één centrale informatievoorziening via het project I-GO. Hierdoor hebben VTH-professionals straks met één muisklik toegang tot de meest actuele gegevens van milieu-inrichtingen in heel Gelderland en Overijssel. Door uit te gaan van de omgevingsinformatie, deze te verbeteren en optimaal te ontsluiten, zetten de Gelderse en Overijsselse Omgevingsdiensten een belangrijke stap richting het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Geo-viewer van I-GO

I-GO maakt gebruik van een handige geo-viewer die via pc, laptop, tablet of telefoon toegang geeft tot alle benodigde gegevens. De geo-viewer is hier te bekijken. VTH-ers kunnen via de viewer een groot deel van de gegevens van de complexe bedrijven en overige bedrijven met een vergunning voor milieuactiviteiten inzien. Met de functies van Google Maps kunnen selecties van bedrijven gemaakt worden, bijvoorbeeld per branche en/of per omgevingsdienst.

Effectief en efficiënt werken

De informatievoorziening is nog volop in ontwikkeling, maar omgevingsdiensten beginnen de voordelen al te ervaren. Informatie is actueler en gemakkelijker toegankelijk, waardoor VTH-ers hun werk beter kunnen doen. Henk-Jan Baakman (directeur Omgevingsdienst De Vallei) en Maurice Tanke (handhaver Omgevingsdienst Achterhoek) vertellen in onderstaande video over de ontwikkeling en het effect van I-GO.

Meer weten?

Heb je vragen over I-GO, of wil je meer informatie over het project? Neem dan contact op via communicatie@gelderseomgevingsdiensten.nl.