Home

Project I-GO implementeert kwaliteitstoetsen

• Om de databases van de omgevingsdiensten actueel te houden en nog completer te maken, vergelijkt I-GO de gegevens van de diensten met die van de landelijke basisregistraties. Zo worden onjuistheden opgespoord en ontbrekende gegevens aangevuld. De afgelopen maanden zijn daarvoor vier kwaliteitstoetsen ingericht. Twee toetsen vergelijken de gegevens van de omgevingsdiensten met die in de BAG. De andere twee toetsen vergelijken de gegevens met die in het Handelsregister. De komende tijd worden nog drie extra toetsen toegevoegd.

• Begin 2018 moeten alle relevante documenten van complexe inrichtingen te bekijken zijn via de geo-viewer van I-GO. Daarvoor is nu een ontwerp gemaakt. De komende weken wordt onderzocht hoeveel werk het voor de omgevingsdiensten is om deze documenten aan te leveren bij I-GO. Voor elke omgevingsdienst zoekt het I-GO-team naar de meest handige werkwijze.

• De Gelderse omgevingsdiensten leveren maandelijks aan I-GO gegevens van zo’n 36.000 bedrijven. Een deel van deze gegevens wordt beschikbaar gesteld aan Inspectieview Milieu. Een deel van deze gegevens wordt ook beschikbaar gesteld via de geo-viewer. Via de kaart of een lijst kan eenieder hier bedrijven zoeken. Ook kan via deze website gebruik worden gemaakt van filter- en selectiemogelijkheden met Google maps en QGIS.

• Er is een groot aantal partijen dat gegevens over veehouderijen registreert. Samen met de provincie Gelderland kijkt I-GO nu hoe die verschillende partijen elkaars registratie op een slimme manier kunnen gebruiken. Daarvoor is een brainstorm georganiseerd met VTH’ers, RVO, RIVM, waterschappen en de NVWA.

• In het Directeurenoverleg van 6 september hebben de directeuren afspraken gemaakt over de doorontwikkeling naar een gezamenlijke informatievoorziening van de zeven omgevingsdiensten. De komende maand wordt door I-GO met hulp van de Informatiemanagers van de omgevingsdiensten een analyse gemaakt van de informatievoorziening bij ieder van de zeven diensten. Vanaf eind oktober wordt een functioneel ontwerp van de toekomstige gezamenlijke informatievoorziening uitgewerkt.