Home

Preview van de documentvoorziening

18 september 2018

Het I-GO ontwikkelteam werkt, samen met de ICT medewerkers van de omgevingsdiensten, aan één voorziening om documenten van alle objecten vanaf iedere werkplek te kunnen raadplegen. Een voorziening die het werk van medewerkers van de omgevingsdienst sneller en makkelijker maakt. We kunnen inmiddels een preview laten zien van de documentvoorziening (onderaan dit artikel).

Als medewerkers van de omgevingsdiensten informatie nodig hebben van andere diensten over bedrijven, gaat er vaak veel tijd verloren aan het opvragen, opzoeken en toesturen van documenten. Dit komt doordat meerdere omgevingsdiensten de gegevens en documenten bijhouden van één bedrijf. Maar dat is straks verleden tijd. Samen met leverancier ProcessFive werken wij aan een documentvoorziening. Het is dan mogelijk dat medewerkers vanachter hun bureau of in het veld documenten van andere omgevingsdiensten kunnen inzien. Als medewerker ben je niet meer afhankelijk van je collega’s om documenten van andere omgevingsdiensten te raadplegen: je kan op ieder moment en vanuit iedere locatie de documenten in je scherm tonen. Je werk wordt zo een stuk makkelijker en sneller.

Voordelen van de documentvoorziening
De documentvoorziening heeft meerdere voordelen. Bijvoorbeeld voor de voorbereiding van controles. Zo kun je van bedrijven met dezelfde eigenaar, maar in een andere regio, de vergunningen, meldingen en controlerapporten inzien. Ook kun je bij de behandeling van aanvragen, meldingen en bezwaarschriften de documenten inzien die collega’s bij andere omgevingsdiensten hebben opgesteld. Je kunt dus documenten raadplegen en ernaar verwijzen in je beschikkingen, zonder ze daarvoor zelf te moeten archiveren. De documenten worden namelijk getoond vanuit het documentensysteem van de betreffende omgevingsdienst.

Documenten raadplegen
Wil je een documenten raadplegen? Dan kun je straks zoeken via twee ingangen: de kaart en een zoekscherm. In het kort werkt dat als volgt:

Via de kaart
Door een object op de kaart te selecteren zie je de lopende en afgeronde zaken bij dat object. Documenten kunnen dan per zaak geraadpleegd worden.

Via een zoekscherm
Het zoekscherm helpt om specifieke documenten van specifieke objecten op te roepen. Een voorbeeld hiervan zie je in de bijgevoegde afbeelding.

Oplevering
In oktober wordt de documentenvoorziening opgeleverd met daarin de documenten van de ODNV en ODA. De documenten van de ODRN volgen later dit jaar. Hierna wordt geëvalueerd en bepaald of en wanneer de overige omgevingsdiensten hun documenten beschikbaar stellen.