Home

Overzicht complexe bedrijven en mandaten

Over de uitvoering van de VTH-taken bij de 410 complexe bedrijven in Gelderland hebben de omgevingsdiensten afspraken gemaakt. Zo verzorgt de ODRN de vergunningverlening milieu van de complexe bedrijven en alle VTH-taken bij de BRZO inrichtingen. En bij een groot deel van de complexe bedrijven verzorgt de ODRA het milieutoezicht. De complexe bedrijven in Gelderland zijn vanaf nu opgenomen in de I-GO kaartlagen (voor de eigen geo-viewers), in de openbare geo-viewer (www.igoview.nl) en in de ‘lijst complexe inrichtingen’.

Lijst complexe inrichtingen
Zowel in de kaartlagen, geo-viewer als ‘lijst complexe inrichtingen’ zijn de basisgegevens van de complexe bedrijven opgenomen. Ook is er benoemd welke dienst welk (uitvoerings)mandaat heeft. De ‘lijst complexe inrichtingen’ vervangt de ‘lijst complex’ die was opgenomen op Geldernet. Het overzicht met complexe inrichtingen wordt continu actueel gehouden op basis van wat de omgevingsdiensten aanleveren.

Signaalfunctie
In de huidige sprint is inmiddels een signaalfunctie gebouwd. Als er wijzigingen zijn voor complexe inrichtingen, dan worden deze verzameld en verstuurd (nu naar I-GO, straks naar de ODRN). Hierdoor blijft de ODRN in controle over de complexe inrichtingen. Momenteel worden de volgend velden gecontroleerd: bevoegd gezag, complex (ja/nee), RIE, Sector en BRZO. Ook als er een complexe inrichting bijkomt of niet meer aangeleverd wordt, komt deze op de signaallijst.