Home

Op weg naar één gezamenlijke risicoanalyse

18 september 2018

Hans Schuts is toezichthouder/handhaver bij de meer complexe inrichtingen voor Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ) in Apeldoorn. Het gaat daarbij om inrichtingen waarbij het zwaartepunt ligt bij de afvalverwerkende en bewerkende bedrijven. Schuts: “Het wordt nu echt tijd dan de zeven omgevingsdiensten en haar opdrachtgevers laten zien dat zij gezamenlijk één doel hebben. En dat is het verbeteren van de milieukwaliteit en het beperken van de risico’s. Eén risicoanalyse-model voor alle omgevingsdiensten kan daarbij ondersteunen.”

Controleren van bedrijven
Als toezichthouder/handhaver controleert Hans Schuts bedrijven op het naleven van de geldende milieuvergunning(en) en/of de algemene regels die van toepassing zijn. Als er overtredingen geconstateerd worden, bespreekt hij die met de leiding van het bedrijf. Schuts: “In een schriftelijke reactie aan het bedrijf meld ik de overtredingen en stel ik een termijn waarbinnen de overtredingen beëindigd moeten zijn. Die termijn is afhankelijk van de ernst van de overtreding. Na de termijn volgt er een her-controle. Als de overtreding dan nog niet gestopt is, volgt er een vervolgtraject. Meestal leidt die tot een bestuurlijke maatregel, meestal door het opleggen van een zogenaamde last onder dwangsom,” legt Hans Schuts uit.

Risicoanalyse nu en in de toekomst
Wie bepaalt er welke bedrijven in een jaar gecontroleerd worden? Schuts: “Jaarlijks wordt er met verschillende opdrachtgevers van de OVIJ bepaald welke bedrijven gecontroleerd gaan worden. Die keuzes zijn dus vooral gemaakt door de betreffende gemeente en provincie. Die maken daarbij gebruik van een eigen risicoanalyse. Voor mij als toezichthouder zijn de afwegingen die daarbij gemaakt worden ondoorzichtig en dat is soms best lastig werken. Wij als toezichthouders willen heel graag naar een andere werkwijze toe. De keuzes voor de controles worden dan jaarlijks bepaald vanuit de input van de omgevingsdiensten op basis van een algemene risicoanalyse: de Gelderland brede analyse. Dit is een analyse die niet afhankelijk is van één opdrachtgever.”

I-GO risicoanalyse
Schuts ziet I-GO niet alleen als een groot voordeel voor zijn werk, maar ook voor de bedrijven: “Het grote voordeel van één gezamenlijke risicoanalyse, is dat gelijksoortige bedrijven en gelijksoortige omgevingsfactoren op eenzelfde wijze worden beoordeeld als het gaat om de inschatting van de risico’s en de daarop afgestemde controle-frequenties. Bedrijven die een groot risico hebben, kunnen hierdoor meer aandacht krijgen. I-GO speelt dus een belangrijke rol in de keuze om een controle uit te voeren bij een specifiek bedrijf.”

Sterke onderbouwing door I-GO
En juist een betere onderbouwing van de programma’s van de jaarlijkse controles ziet Schuts als een meerwaarde van één risicoanalyse: “De redenen voor de specifieke controle worden beter onderbouwd en meer inzichtelijk. Dit geeft mij als toezichthouder meer motivatie om de taak goed uit te voeren. Bovendien is de controle veel beter uit te leggen bij de betreffende ondernemer. De controles zijn volledig bepaald op basis van de echte risico’s. Ik ben dus echt voor één gezamenlijke risicoanalyse. Het lijkt mij bovendien ook niet zo kosten-efficiënt om zeven verschillende risicoanalyses te moeten beheren. I-GO is dus echt een verbetering op meerdere vlakken.”