Home

Ontsluiting meldingen energiebesparende maatregelen

Per 1 juli as. moeten bedrijven en instellingen met een gemiddeld of groot energieverbruik zich melden bij een landelijk eLoket. In Gelderland gaat het naar verwachting om zo’n 20.700 bedrijven en instellingen.Bij het melden wordt aan de bedrijven en instellingen gevraagd in hoeverre besparingsmaatregelen zijn genomen. Op deze manier probeert de overheid het verbruik van energie verder terug te dringen.Welke rol speelt I-GO hierin?

De omgevingsdiensten voeren in opdracht van vrijwel alle gemeenten in Gelderland het toezicht op de energiebesparing uit. Om dit toezicht goed te kunnen uitvoeren is inzicht nodig in de gemelde gegevens. In overleg met de toezichthouders wordt onderzocht hoe I-GO de gegevens bij het landelijke eLoket op kan halen én op een toegankelijke wijze beschikbaar kan stellen aan de toezichthouders.

De voorkeursoplossing van de toezichthouders energie bestaat uit drie onderdelen:

1- De ingediende meldingen worden door I-GO gebundeld in één spreadsheet. De spreadsheet wordt door I-GO actueel gehouden. Op deze manier hebben de toezichthouders altijd een totaaloverzicht. Ze kunnen hier zelf filters/selecties op maken. Vanuit de spreadsheet kan doorgeklikt worden naar een pdf van de volledige melding.

2- In een kaartlaag worden door I-GO de bedrijven en instellingen getoond die zich (naar alle waarschijnlijkheid) hadden moeten melden. Per bedrijf/instelling wordt getoond of deze zich gemeld heeft en in welke (zwaarte)categorie het bedrijf/instelling valt. De kaartlaag kan bekeken worden vanuit de eigen geo-viewers van de omgevingsdiensten én de I-GO Viewer.

3- I-GO geeft wekelijks een signaal van de nieuwe meldingen, dit gaat via e-mail aan een contactpersoon per omgevingsdienst. De omgevingsdienst beoordeelt of ook feitelijk een controlezaak aangemaakt moet worden, voert deze zaak uit en handelt deze af in de eigen zaakregistratie. De gegevens uit de melding van het eLoket blijven via de geo-viewer toegankelijk en hoeven dus niet in de eigen registratie van de omgevingsdienst opgevoerd te worden.

Door I-GO wordt momenteel gewerkt om de gegevens in ieder geval per 1 juli 2019 toegankelijk te hebben. Over de realisatie van de overige onderdelen wordt door de Informatiemanagers nog een besluit genomen. Dit is nog afhankelijk van de realisatiekosten en opbrengsten.