Home

OD’s denken mee over geo-viewer

14 oktober 2017

De afgelopen maanden zijn er bij vijf van de zeven Gelderse omgevingsdiensten I-GO Labs gehouden. Met medewerkers hebben we gebrainstormd over de doorontwikkeling en het gebruik van de geo-viewer.

Een belangrijk onderdeel van I-GO is de geo-viewer. Via deze viewer kunnen medewerkers van omgevingsdiensten en derde partijen op een eenvoudige manier gegevens over milieu-inrichtingen inzien en analyseren. Deze viewer is alleen succesvol als hij effectief is in gebruik en goed aansluit op de systemen van de diverse OD’s. Daarom hebben we in de Labs doorgepraat over de wensen en behoeften die de vergunningverleners, toezichthouders en handhavers hebben met betrekking tot de geo-viewer.

Eenvoudig, overzichtelijk, overal inzetbaar
De bijeenkomsten hebben een helder beeld gegeven van de gegevens die via de geo-viewer benaderbaar zouden moeten zijn. Ook kwam duidelijk naar voren dat de viewer eenvoudig te bedienen, altijd en overal inzetbaar, en zo overzichtelijk en uniform mogelijk moet zijn. De informatie uit de Labs gebruiken we om de viewer door te ontwikkelen.