Home

Nieuws

Bezoek aan Ateliersessie Omgevingswet

28 maart 2018

Tijdens de Ateliersessie Omgevingswet op donderdag 15 maart jl. konden de Gelderse omgevingsdiensten uitgebreid van zich laten horen. Met verschillende geïnteresseerden van gemeenten en andere partijen dachten we onder meer na over de doorontwikkeling van….

I-GO doet onderzoek naar documentenvoorziening

28 maart 2018

In het programmaplan van I-GO is de ambitie opgenomen om een voorziening te maken voor de documenten van in ieder geval de complexe inrichtingen. In deze voorziening kunnen medewerkers de actuele documenten raadplegen. I-GO onderzoekt….

Wisseling van de wacht

20 december 2017

In het nieuwe jaar verandert er veel in de samenstelling van het I-GO-scrumteam. Dit zijn de ontwikkelingen. We nemen afscheid van Roland van de Boel, Willem-Jan Ritmeester en Sander Scharn. Roland stond vier jaar geleden….

I-GO en de gegevens van veehouderijen

20 december 2017

Gegevens over veehouderijen worden door een groot aantal partijen en met diverse doelen geregistreerd. In een I-GO Lab hebben we nagedacht over de vraag hoe we slimmer gebruik kunnen maken van elkaars registratie. Het doel:….

Gevolgen van DSO voor omgevingsdiensten in kaart gebracht

20 december 2017

Om helder te krijgen welke gevolgen het DSO heeft voor de Gelderse Omgevingsdiensten, is de Taskforce Omgevingswet in het leven geroepen. Vanuit I-GO is John Rayer hierbij betrokken. Hij neemt het projectleiderschap voor deelproject 5….

Uitslag enquête over het delen van documenten

20 december 2017

In de afgelopen periode heeft het I-GO-team een enquête afgenomen onder alle medewerkers van de Gelderse Omgevingsdiensten, om de behoefte aan een centrale documentenvoorziening te meten. De resultaten op een rij. Om te toetsen hoe….

‘Het is winst dat gegevens centraal bereikbaar zijn’

20 december 2017

Priscilla van Hal is tactisch analist bij het Team Ketentoezicht, dat zich voor de Gelderse Omgevingsdiensten bezighoudt met het terugdringen van milieucriminaliteit. Wat kan I-GO voor haar team betekenen? Je werkt onder de hoed van….

‘De basis van I-GO staat, nu is de gebruiker aan de beurt’

20 december 2017

Het einde van het jaar is in zicht. Met programmamanager John Rayer maken we de balans op. ‘Afgelopen jaar hebben we geïnvesteerd in een kwalitatief goede set kerngegevens. Komend jaar focussen we op het gebruik….

Omgevingsdienst IJsselland sluit aan

14 oktober 2017

Ook buiten de provincie Gelderland groeit de interesse voor I-GO. De Omgevingsdienst IJsselland gaat I-GO vanaf het einde van dit jaar gebruiken om haar gegevens aan te leveren bij Inspectieview Milieu. Hiervoor gaat IJsselland, net….

Koppeling met landelijke basisregistraties is klaar

14 oktober 2017

De afgelopen maanden is er een koppeling gemaakt tussen I-GO en de basisregistraties BAG en HR. Daardoor kunnen we de gegevens van de omgevingsdiensten toetsen aan de basisregistraties en verrijken met gegevens uit deze registraties…..