Home

Nieuws

Op de agenda

18 september 2018

2 oktober (9.00-13.00 uur): verdieping DSO in Harderwijk door I-GO, voor projectleiders Omgevingswet binnen de regio ODNV. 2 oktober (13.00-17.00 uur): toelichting I-GO bij KNOOP-bijeenkomst in Amersfoort over informatiegebruik en informatiebehoefte door en bij omgevingsdiensten, voor aangemelde….

Gebiedsprofielen

18 september 2018

Diverse gemeenten in ons gebied werken momenteel aan de voorbereiding van Omgevingsvisies. Eén van de uitdagingen daarbij is om het gebied goed in kaart te brengen: wat is er op dit moment, welke beperkingen zijn….

Bruggen bouwen tussen organisatie en ICT

18 september 2018

Saskia Veeger is sinds 2017 werkzaam als Informatiemanager bij ODRA. Ze is op meerdere manieren bij I-GO betrokken: ze zit bij het overleg Informatiemanagers en is gidscontact. “Als Informatiemanager ben ik verantwoordelijk voor de informatievoorziening…..

Programmaplan 2018-2021: de ambities

18 september 2018

Het huidige Programmaplan I-GO 2015-2018 loopt ten einde. Met het opleveren van de documentenvoorziening zijn alle opgaven uit 2015 gerealiseerd. Maar er is nog geen einde aan de ontwikkeling van de destijds benoemde informatievoorziening ‘in….

Preview van de documentvoorziening

18 september 2018

Het I-GO ontwikkelteam werkt, samen met de ICT medewerkers van de omgevingsdiensten, aan één voorziening om documenten van alle objecten vanaf iedere werkplek te kunnen raadplegen. Een voorziening die het werk van medewerkers van de….

Het I-GO team

18 september 2018

Het team van I-GO bestaat uit een mix van medewerkers uit (voornamelijk) verschillende omgevingsdiensten. Hieronder vind je een overzicht van de leden van het team en hun contactgegevens. Wij zijn momenteel op zoek naar tijdelijke versterking….

Bouwen aan een betere verwerking van externe veiligheidsgegevens

13 juli 2018

Adviseur Externe Veiligheid Harmen Gorter van Omgevingsdienst Rivierenland is voor enkele sprints aangehaakt bij het team van I-GO. Vanuit zijn expertise denkt hij mee over het toegankelijk maken, delen en verbeteren van de kwaliteit van….

Gezocht: specialisten die tijdelijk meewerken aan I-GO

13 juli 2018

Het projectteam van I-GO is op zoek naar medewerkers die voor de periode van één à twee maanden voor één of twee dagen per week willen bijspringen op een aantal specifieke terreinen. I-GO werkt aan….

Nieuwe kaartlagen beschikbaar

13 juli 2018

In de vorige nieuwsbrief kon je lezen dat I-GO een kaartlaag beschikbaar heeft gesteld met een overzicht van alle 52.000 VTH-objecten in Gelderland. Inmiddels zijn daar twee nieuwe kaartlagen aan toegevoegd. Beide kaartlagen zijn alleen….

Documentenvoorziening in ontwikkeling

13 juli 2018

Bij de behandeling van bezwaar- en beroepszaken is regelmatig inzage nodig in documenten van andere omgevingsdiensten, net als bij de handhaving van complexe bedrijven en het ketentoezicht. Deze documenten worden vaak via e-mail, WeTransfer en….