Home

Nieuwe kaartlagen beschikbaar

13 juli 2018

In de vorige nieuwsbrief kon je lezen dat I-GO een kaartlaag beschikbaar heeft gesteld met een overzicht van alle 52.000 VTH-objecten in Gelderland. Inmiddels zijn daar twee nieuwe kaartlagen aan toegevoegd. Beide kaartlagen zijn alleen inzichtelijk voor medewerkers van de Gelderse omgevingsdiensten.

I-GO heeft de volgende kaartlagen ontwikkeld:

  • VTH-objecten met laatste vijf zaken: per object van de Gelderse omgevingsdiensten zijn de laatste vijf zaken in beeld gebracht. Hier zijn ook de zaken inzichtelijk die andere diensten bij een bepaald object hebben of hadden lopen, zoals een bezwaar/beroep, advies of controles.
  • Inspectieview-signalen van 2017 en 2018 bij een VTH-object: per object is inzichtelijk of andere toezichthouders (zoals de NVWA of de ILT) overtredingen hebben geconstateerd. Dat kan een signaal zijn om zelf ook te gaan kijken. De complete informatie over het betreffende signaal is alleen te raadplegen als de medewerker hierna inlogt in Inspectieview.

De volgende lagen waren al beschikbaar:

  • VTH-objecten van Gelderland: een overzicht van alle 52.000 objecten die door de omgevingsdiensten aan I-GO worden aangeleverd, inclusief de basisgegevens van deze objecten.
  • Laatste controle: per object is inzichtelijk wanneer de laatste controle is geweest.

Heb je nog geen toegang tot deze kaartlagen in de viewer van je dienst? Raadpleeg dan de beheerder van de geoviewer om toegang te krijgen.