Home

Nieuwe informatie in de I-GO Viewer

24 februari 2020

Door het gebruik van de I-GO Viewer zijn er, voor medewerkers van omgevingsdiensten, op locatieniveau veel gegevens beschikbaar. Sinds kort worden er ook andere gegevens getoond: van KIWA, veehouderijen en de basisregistratie van het Kadaster.  In de eigen geo-viewers van de omgevingsdiensten wordt de kaartlaag met gegevens van KIWA en veehouderijen ook beschikbaar gesteld.

Deze nieuwe informatie staat in de I-GO viewer:

  • Kaartlaag KIWA
    De locaties worden getoond met een KIWA certificaat. Van iedere locatie zijn een aantal basisgegevens in het eerste scherm zichtbaar. Ook is er een link opgenomen naar de website van KIWA. Hier wordt het volledige certificaat getoond. De groene markers markeren de locaties die bij de omgevingsdiensten bekend zijn. De rode markers tonen de locaties die de omgevingsdiensten niet in hun VTH-systeem hebben staan, maar wel certificaten zijn afgegeven .
  • Kaartlaag Veehouderijen
    Deze kaartlaag toont de totaal vergunde emissies met het aantal varkens, schapen, geiten, kippen, koeien of overige dieren. De gegevens zijn afkomstige uit I-GO Veehouderijen, die grotendeels gebaseerd is op gegevens uit de VTH-systemen.
  • Het Kadaster
    Enkele gegevens van het Kadaster zijn opgenomen in de viewer. Het betreft onder meer de koopsom van het object en het jaar waarin de koop is gesloten.