Home

Nieuw teamlid: Inge van den Berk

13 juli 2018

Sinds maart draait ze één dag per week mee in het team van I-GO: Inge van den Berk, informatieadviseur en vergunningverlener bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN). Een kennismaking in drie vragen.

Wat voor werk doe je bij ODRN?
“Van origine ben ik vergunningverlener, maar binnen ODRN houd ik me daarnaast ook bezig met automatiseringsprocessen. In feite ben ik een soort intermediair tussen het praktische werk van vergunningverlening en het ICT-deel dat daarmee samenhangt. Die combinatie bevalt me goed. Bij de ODRN heb ik bijvoorbeeld de levering van onze gegevens aan I-GO op me genomen. Daardoor kwam ik ook met het team van I-GO in aanraking.”

Waarom ben je bij I-GO aangehaakt?
“Bij het aanleveren van gegevens aan I-GO liep ik zelf tegen verschillende zaken aan: hoe lever je de gegevens op een slimme manier aan, hoe verbeter je de kwaliteit van de gegevens, en wat is precies de winst van I-GO? Het leek me leuk om daarover mee te denken. I-GO biedt veel mogelijkheden om data te analyseren en te combineren, maar je moet goed weten welke combinaties ook echt zinvol en bruikbaar zijn. Ik denk dat ik daar vanuit mijn werk voor de ODRN goed over kan meedenken.”

Waar ga je de komende tijd aan werken?
“De komende maanden kunnen we de meerwaarde van I-GO gaan ontdekken. De afgelopen periode waren de diensten nog vooral bezig met het aanleveren van gegevens. Nu krijgen ze een terugkoppeling en zien ze concreet wat er gebeurt als gegevens niet kloppen, maar ook wat het oplevert als je de gegevens goed op orde hebt. Dat kan je veel tijd en vaak ook geld besparen. Ik vind het mooi om met de diensten in gesprek te gaan om te kijken hoe we van elkaar kunnen leren en hoe we de gegevens zo optimaal mogelijk kunnen inzetten.”