Home

Kwaliteit van de gegevens

In de review van 23 maart hebben we de resultaten getoond van de kwaliteitsmeting per 1 maart. In totaal hebben we van iets meer dan 35.000 inrichtingen gegevens ontvangen. Dit is fors meer dan in december, toen we van 26.000 inrichtingen gegevens kregen. Ook de kwaliteit van de gegevens stijgt gestaag.


  (Aantal objecten Omgevingsdiensten)

BRZO. Naast ODRN leveren ook andere omgevingsdiensten objectgegevens van BRZO-inrichtingen aan. De kwaliteit van de objectgegevens van de 61 BRZO-inrichtingen bij de ODRN bedraagt per 1 maart 91,9%.

Overig complex. Bij de meting op 1 maart blijken 6 van de 7 omgevingsdiensten de norm van 90% te halen voor de complexe inrichtingen; de ODRN zit hier met 89,3% tegen aan. Op 1 februari scoorde de ODA nog 79,7% en de ODRN 88,6%. De gemiddelde kwaliteit van de objectgegevens van de complexe inrichtingen is 93,6%.

(Kwaliteit objectgegevens van complexe inrichtingen)