Home

Korte update: jaarplan I-GO

Door de Informatiemanagers van de omgevingsdiensten wordt geschreven aan het Jaarplan 2019 met de titel ‘Innovatie in het Stelsel’. In het jaarplan staan de projecten die in 2019 worden opgestart om de ambities uit het programmaplan 2019-2022 te realiseren. Van alle projecten wordt het doel geconcretiseerd, de benodigde inzet en kosten geraamd en de verwachte opbrengsten beschreven. De Informatiemanagers bespreken op 7 februari het jaarplan 2019. Hierna wordt het plan voorgelegd in het directeurenoverleg.