Home

Korte update: Informatiegestuurd toezicht


Op 15 mei jl. is in het Directeurenoverleg besloten om informatiegestuurd toezicht pilots te starten. In deze pilots werken de hoofden handhaving, de brancheplantrekkers, Ketentoezicht en I-GO samen om het informatiegestuurde toezicht meer in de praktijk te brengen.

Er worden twee analisten ingezet om de analyses van de branches Horeca en Dierhouderijen te verdiepen én wordt intensiever gebruik gemaakt van de interne en externe gegevens die via I-GO benaderd kunnen worden. De ervaringen die worden opgedaan, worden in december geëvalueerd en dienen te leiden tot een visie van de omgevingsdiensten op informatiegestuurd toezicht.