Home

Korte update: informatiegestuurd toezicht

12 september 2019

Met het informatiegestuurd toezicht zetten we interne en externe gegevensbronnen in om ons zo goed mogelijk te ondersteunen bij het voorbereiden en uitvoeren van het toezicht. Een pilot loopt bij de branche Veehouderijen. Op basis van het brancheplan Dierhouderijen, gemaakt in 2018, zijn ondertussen de risicovariabelen van deze branche gedefinieerd. Dit zijn deels generieke variabelen en deels specifieke variabelen voor de branche dierhouderijen.

Generieke variabelen gelden ook voor andere branches. Dit zijn bijvoorbeeld naleefgedrag, ligging t.o.v. de omgeving, VNG-risicocategorie, inspectieresultaten van andere inspectieorganen, het al dan niet gemeld hebben van de inrichting en de meest recente controle. Voorbeelden van specifieke variabelen zijn: het vergund en werkelijk aantal dieren, de einddatum van de SKAL-certificering, mestafvoer en mestopslag.

Van de generieke en specifieke variabelen worden de gegevensbronnen beoordeeld en wordt een weging/zwaarte bepaald. In oktober wordt het risicomodel uitgewerkt. Er wordt dan, per veehouderij, inzichtelijk hoe er gescoord wordt op de risicovariabelen. Dit dashboard wordt aan de omgevingsdiensten opgeleverd als voorstel voor de prioritering van het toezicht (topX).