Home

Korte update: I-GO veehouderijen

6 februari 2019


I-GO veehouderijen
In het directeurenoverleg van 19 september 2018 hebben de directeuren besloten dat I-GO voor Gelderland de functionaliteit van Web-BVB gaat overnemen. Sindsdien zijn met agrarisch medewerkers van de omgevingsdiensten stappen gezet voor de ontwikkeling van I-GO veehouderijen. Met deze voorziening ontstaat een provinciaal beeld van de stallen en de vergunde dieraantallen. ODDV en ODA gaan deze gegevens leveren vanuit hun eigen registratie (Open Wave).

De stal- en diergegevens van de andere diensten worden medio 2019 eenmalig overgezet van de Web-BVB naar I-GO veehouderijen. Vanaf dan worden ze door middel van een invoerportaal door de agrarisch medewerkers actueel gehouden. Door I-GO zijn inmiddels use cases uitgewerkt. Hierin is beschreven hoe de verschillende gebruikers (raadplegers, muteerders en beheerders) de opvolger van Web-BVB gebruiken. Op 7 februari worden deze use cases met de agrarisch medewerkers besproken. De aangescherpte versies van de use cases worden gebruikt om de voorziening te gaan bouwen.