Home

Korte update: I-GO veehouderijen

Samen met de agrarisch medewerkers van de omgevingsdiensten worden stappen gezet voor de ontwikkeling van I-GO veehouderijen. Met deze voorziening ontstaat een provinciaal beeld van de stallen en de vergunde dieraantallen. ODDV, ODA en ODNV gaan deze gegevens leveren vanuit hun eigen registratie (Open Wave en Squit). De stal- en diergegevens van de andere diensten worden straks eenmalig overgezet van de Web-BVB naar I-GO veehouderijen. Vanaf dan worden ze, door middel van een invoerportaal, door de agrarisch medewerkers actueel gehouden.

De wensen van de agrarisch medewerkers over het gebruik van I-GO veehouderijen zijn vertaald in ontwerpen van de schermen. In de software worden deze schermen gebouwd. De medewerkers hebben inmiddels al gereageerd op een eerste demo-omgeving. De ambitie is om begin juni rapportages te kunnen maken van de gegevens in I-GO veehouderijen. Deze kunnen gebruikt worden voor behandeling in onder meer V-stacks en Aerius. Het overzetten van de gegevens van Web-BVB naar I-GO van de ODR, ODRA, ODRN, OVIJ hopen we op 1 september klaar te hebben. Vanaf dan kunnen de medewerkers van deze omgevingsdiensten mutaties doorvoeren in I-GO veehouderijen.