Home

Korte update: I-GO veehouderijen

Samen met de agrarisch medewerkers van de omgevingsdiensten worden stappen gezet voor de ontwikkeling van I-GO veehouderijen. Met deze voorziening ontstaat een provinciaal beeld van de stallen en de vergunde dieraantallen. ODDV en ODA gaan deze gegevens leveren vanuit hun eigen registratie (Open Wave). De stal- en diergegevens van de andere diensten worden straks eenmalig overgezet van de Web-BVB naar I-GO veehouderijen. Vanaf dan worden ze door middel van een invoerportaal door de agrarisch medewerkers actueel gehouden.

De wijze waarop I-GO veehouderijen gaat werken (zogenaamde ‘use cases’), is ondertussen uitgetekend en uitgewerkt. Met de agrarisch medewerkers is dit besproken, het wordt nu op onderdelen verder aangepast. Het I-GO ontwikkelteam is nu aan de slag om dit in te richten. De ambitie is om eind mei de gegevens van ODDV en ODA (die dus automatisch aangeleverd worden) om te kunnen zetten naar actuele emissies. Ze worden dan klaargezet voor behandeling in onder meer V-stacks en Aerius. Het overzetten van de gegevens van de andere omgevingsdiensten van Web-BVB naar I-GO hopen we op 1 september gereed te hebben.