Home

Korte update: Complexe inrichtingen

De diensten hebben stelselafspraken gemaakt over de uitvoering van de VTH-taken bij de 410 complexe bedrijven in Gelderland. Per 1 mei 2019 wordt de ‘lijst complex’ op Geldernet (onder ‘IZIS’) ook vervangen door de lijst complexe inrichtingen uit I-GO. Vanaf dat moment wordt het overzicht met complexe inrichtingen ook daar continu actueel gehouden op basis van wat de omgevingsdiensten aanleveren. In de kaartlagen, geo-viewer (www.igoview.nl) én ‘lijst complexe inrichtingen’ zijn de basisgegevens van de complexe bedrijven opgenomen en is benoemd welke dienst welk (uitvoerings)mandaat heeft.