Home

Korte update: Aansluiting provincie

3 juni 2019

In de vorige nieuwsbrief stond dat de provincie een besluit voorbereidt over de aansluiting op I-GO. Deze aansluiting gaat zeer waarschijnlijk fasegewijs plaatsvinden. In de eerste fase wordt geprobeerd om enkele basisgegevens van de provinciale controles inzichtelijk te maken voor de medewerkers van de Gelderse omgevingsdiensten.

Het gaat hierbij om de Wet natuurbescherming, Zwemwater en Luchtvaart. Andersom betekent dit ook dat enkel gegevens van de controles van omgevingsdiensten voor de provincie inzichtelijk worden. Zo hebben we een beter beeld van onze bedrijven en kan het toezicht efficiënter worden ingericht.