Home

Koppeling met landelijke basisregistraties is klaar

14 oktober 2017

De afgelopen maanden is er een koppeling gemaakt tussen I-GO en de basisregistraties BAG en HR. Daardoor kunnen we de gegevens van de omgevingsdiensten toetsen aan de basisregistraties en verrijken met gegevens uit deze registraties.

De landelijke basisregistraties bevatten veel gegevens die overlappen met – of aanvullend zijn op – de gegevens van omgevingsdiensten. Door het toetsen van gegevens van omgevingsdiensten aan deze basisregistraties kunnen we zorgen dat de informatie correct is en completer wordt. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan adresgegevens. De basisregistraties bevatten ook extra gegevens zoals een BAG-id en KvK-nummers, die nuttig en nodig zijn voor de Kernregistratie.

Vier kwaliteitstoetsen
De koppeling tussen I-GO en BAG/HR werkt in de vorm van kwaliteitstoetsen: gegevens uit de verschillende databases worden automatisch met elkaar vergeleken en de bevindingen worden gemeld aan de omgevingsdiensten. De volgende vier kwaliteitstoetsen zijn nu ingericht:

  • Bepalen of de adressen van bedrijven die met een BAG-id door de omgevingsdiensten worden geregistreerd, ook stroken met de actuele adressen in de BAG. Komen ze niet overeen, dan krijgt de omgevingsdienst een melding van het adres uit de BAG.
  • Bepalen welk BAG-id hoort bij bedrijven die zonder BAG-id door de omgevingsdiensten worden geregistreerd. Zijn er meerdere BAG-id’s mogelijk? Dan wordt het meest waarschijnlijke id genoemd.
  • Bepalen of bedrijven die volgens de omgevingsdiensten actief zijn, ook volgens het HR actief zijn.
  • Bepalen of bedrijven die op basis van het HR waarschijnlijk vergunningsplichtig of meldingsplichtig zijn, ook voorkomen in de systemen van de omgevingsdiensten.

Extra toetsen
De komende tijd worden er nog drie toetsen aan I-GO toegevoegd, te weten:

  • Bepalen of op de adressen van bedrijven die door de omgevingsdiensten worden geregistreerd, een verblijfsobject in de BAG is opgenomen met de status ‘Niet gerealiseerd verblijfsobject’, ‘Verblijfsobject ingetrokken’, ‘Verblijfsobject buiten gebruik’.
  • Bepalen of de bedrijven die door omgevingsdiensten geregistreerd worden met een HR-vestigingsnummer, in het HR hetzelfde adres hebben. Is het adres afwijkend, dan wordt dit gemeld.
  • Bepalen welke HR-vestigingsnummers horen bij bedrijven die zonder HR-vestigingsnummer door de omgevingsdiensten worden geregistreerd. Zijn er meerdere nummers mogelijk? Dan wordt het meest waarschijnlijke nummer genoemd.

I-GO was van plan om ook een koppeling te maken met het Kadaster (BRK) en de Basisregistratie Personen (BRP). Tijdens de ontwikkeling bleek dat de koppeling met deze registraties weinig opleverde en dat privacy een probleem was bij deze koppeling. Daarom is gefocust op een koppeling met BAG en HR.