Home

Een kijkje in de spiegel van de landelijke registraties

We werken op dit moment aan Release C: de aansluiting op registratiesystemen zoals de WOZ, Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), Kadaster (BRK) en Handelsregister (HR). Zo kunnen we de gegevens die we nu vanuit al onze omgevingsdiensten krijgen, spiegelen aan de landelijke basisregistraties.

Door dat spiegelen van onze gegevens aan de basisregistraties, kunnen we missers en ontbrekende gegevens snel ontdekken en aanpassen:

• Als gegevens uit onze Kernregistratie niet overeenstemmen met de gegevens uit de basisregistraties, rapporteren we dit aan de betreffende omgevingsdienst. Voor de BAG hebben we al een eerste vergelijking van deze gegevens gemaakt. Als er een adres van een object in de BAG ontbreekt of onjuist is, geven we dit door aan de betreffende OD. Dit gaat ook gebeuren voor andere BAG-gegevens en gegevens uit de WOZ, BRK en HR.

• Door de koppeling met de basisregistraties kunnen we gegevens aanvullen die in de Kernregistratie ontbreken. Ook hiervoor is in de BAG al een eerste functionaliteit ingebouwd, die helpt om ontbrekende postcodes en BAG-ID’s aan te vullen. Dit gaan we ook realiseren voor andere gegevens uit de BAG, WOZ, BRK en HR.

• Door de koppeling kunnen we ook ontbrekende objecten in onze Kernregistratie signaleren. Krijgt een object in de BAG bijvoorbeeld een industriefunctie, maar komt deze nog niet voor in het systeem van de OD’s, dan kan de OD hiervan een verzoek ontvangen om dit te onderzoeken. Zo zijn er ook andere meldingen mogelijk.

We ontwikkelen de toetsen van gegevens in relatief hoog tempo, samen met de leverancier Processfive. Jonatan Felipez Queijo helpt ons hierbij. Enkele toetsen zijn inmiddels ingebouwd. Met de omgevingsdiensten bekijken we de komende weken in welke vorm de terugmeldingen moeten plaatsvinden: van een simpele excelrapportage tot een webportaal waarbij je zelf bijvoorbeeld bevindingen kunt doorgeven aan de BAG-beheerder. Het gaat er vooral om wat voor de omgevingsdienst werkt.