Home

“Kennis is macht, maar kennis delen is kracht”

Edwin Lipholt is Informatie- en data analist én Informatiemakelaar bij de Omgevingsdienst IJsselland. Hij beheert kennisplatforms van de gezamenlijke omgevingsdiensten (ODNL) en is voorzitter van het Noordelijk Overleg ketentoezicht. Voor zijn werk houdt hij zich onder andere bezig met onderzoek en analyse voor ketentoezicht en de aanpak van milieucriminaliteit. Wat is voor hem het voordeel van een goede informatievoorziening? En welke meerwaarde verwacht hij van I-GO?

Het nut van een goede informatievoorziening
Een goede informatievoorziening is voor het werk van Lipholt erg belangrijk. Lipholt:“Naast het doen van onderzoek en analyse in de (afval)keten, adviseer ik de organisatie en onze partners op strategisch, tactisch en operationeel niveau op het gebied van risico- en informatie gestuurde handhaving, ketentoezicht en de gezamenlijke aanpak van milieucriminaliteit en ondermijning. Voor mijn werk kan ik niet zonder een goede informatievoorziening. Door zo’n voorziening kan ik goede analyses en adviezen maken en informatie en data gebruiken voor diverse soorten rapportages. En dankzij deze rapportages kunnen mijn collega’s binnen de omgevingsdienst gerichter hun keuzes maken.”

Milieucriminaliteit
Ook juist op het gebied van toezicht en handhaving heeft een goede informatievoorziening een groot voordeel. Lipholt: “De problematiek van het aanpakken van milieucriminaliteit zit vooral in de complexiteit van de (afval)ketens. Dit geldt voor zowel de wet- en regelgeving als de organisatiestructuur waarin overtreders opereren. De afvalketen is vaak complex. Op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn in die ketens meerdere overheidsinstanties actief maar op verschillende momenten. Wanneer de informatievoorziening op orde is zijn we beter in staat om informatie en data met elkaar te delen én die gegevens te gebruiken voor een gerichte aanpak. Zonder een goede voorziening wordt mijn werk, en het werk van de hele Omgevingsdienst IJsselland heel tijdrovend en lastig. Kennis is macht, maar kennis delen is kracht!”

De kwaliteit van gegevens
De door de omgevingsdiensten aangeleverde gegevens worden continu door I-GO op kwaliteit getoetst. Ook de Omgevingsdienst IJsselland, waar Lipholt werkt, heeft een grote ontwikkeling gemaakt op het gebied van de kwaliteit van gegevens. “In 2018 hebben we bij de OD IJsselland veel geïnvesteerd in de volledigheid en betrouwbaarheid van onze informatievoorziening. Deze moesten we echt op orde brengen. We hebben daarin een hele ontwikkeling doorgemaakt en zijn best trots op het resultaat. Er zijn nog wel wat rafelrandjes, maar die worden momenteel goed opgepakt. We zijn ook volop bezig met het ordenen en beschrijven van werkprocessen. Mede daardoor wordt een goed functionerende informatievoorziening in stand gehouden. Erg belangrijk,” vertelt Lipholt.

De meerwaarde van I-GO
Omdat een goed functionerende informatievoorziening zo belangrijk is voor zijn werk, ziet Edwin Lipholt dan ook zeker de meerwaarde in van I-GO. “Door het gebruik van I-GO kunnen we dezelfde kernregistratie gebruiken als de andere OD’s in Gelderland en Overijssel. Zo kunnen we niet alleen veel efficiënter en effectiever gegevens met elkaar delen, maar ook gegevens gebruiken en ontsluiten. Die uniformiteit van kerngegevens, de ontsluitingsmogelijkheid via I-GO naar bijvoorbeeld Inspectieview én het gebruik van de data voor visualisaties van het geleverde werk, dat vind ik nu al een grote aanwinst!”