Home

‘Het is winst dat gegevens centraal bereikbaar zijn’

20 december 2017

Priscilla van Hal is tactisch analist bij het Team Ketentoezicht, dat zich voor de Gelderse Omgevingsdiensten bezighoudt met het terugdringen van milieucriminaliteit. Wat kan I-GO voor haar team betekenen?

Je werkt onder de hoed van Omgevingsdienst Rivierenland aan een van de stelseltaken: ketentoezicht. Wat houdt dat in?
‘Ik ben opgeleid als criminoloog en werk als tactisch analist voor dit team. In samenwerking met onze ketenpartners proberen we regelovertreding en crimineel gedrag met betrekking tot het milieu te voorkomen en aan te pakken. We maken tactische en operationele analyses om zo naar boven te krijgen wat de meest risicovolle bedrijven zijn. Dan kun je het toezicht zo efficiënt mogelijk richten op het controleren van deze bedrijven.’

Hoe kom je aan de gegevens voor je analyses?
‘Die halen we onder meer op bij onze partners. Bij de diverse omgevingsdiensten kunnen we via onze contactpersonen VTH-informatie opvragen. Dan kan het gaan om vergunningen, lopende procedures, klachten en meldingen, maar ook om informatie die niet in de systemen staat maar wel belangrijk is: het onderbuikgevoel of de inschatting van de toezichthouder. We werken ook actief samen met allerlei andere partners, zoals politie, Rijkswaterstaat, waterschappen en diverse inspecties.’

Jullie werken nog niet met I-GO, maar je hebt al wel kennisgemaakt met de informatievoorziening. Wat kan I-GO nu en in de toekomst voor je betekenen?
‘Op dit moment vragen wij onze informatie nog op bij de afzonderlijke toezichthouders van de diverse diensten. Daar gaat soms wel wat tijd overheen. Het kan ons helpen als wij vanuit I-GO zelf gaan zoeken naar informatie en zo sneller toegang hebben tot gegevens van andere omgevingsdiensten. Ik begrijp dat I-GO op dit moment werkt aan een documentenvoorziening. Die onderliggende documenten zijn voor ons van belang. Als we daar rechtstreeks inzicht in zouden kunnen krijgen, hoeven we minder individuele uitvragen te doen. Het is winst als zulke gegevens centraal bereikbaar zijn. Mogelijk zou I-GO in de toekomst door middel van analyse ook als sturingsinstrument gebruikt kunnen worden voor het reguliere toezicht.
Ik zie ook de voordelen van de geo-viewer. Met de informatie daaruit zou je wellicht gebiedsgerichte analyses kunnen uitvoeren. Je brengt bijvoorbeeld in beeld waar veel bedrijven zitten met een bepaalde risicovolle activiteit (hotspots).
Verder ben ik positief over de koppeling met het Handelsregister. Via I-GO kan ik zien welke bedrijven al wel ingeschreven staat bij de KvK, maar nog geen vergunning hebben aangevraagd. Zulke koppelingen leveren voor ons een meerwaarde op.
We denken ook met het I-GO-team mee over het uitvoeren van risicoanalyses via I-GO.’

Welke wensen heb je voor de doorontwikkeling van I-GO?
‘Voor ons zou het handig zijn als de documentenvoorziening er snel komt. We zouden graag zien dat I-GO van documentgestuurd naar informatiegestuurd zou gaan (veel kennis zit nu nog ‘verstopt’ in documenten en kan daardoor niet gebruikt worden voor analyses, patronen en dergelijke, red.). En het zou helpen als er ook een koppeling komt met systemen die wij nu apart raadplegen, zoals Inspectieview Milieu, het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen en andere meldpunten. Uiteindelijk heb ik het liefst dat we via I-GO op termijn ook inzicht krijgen in gegevens van bedrijven buiten de Gelderse regio. Afvalketens bijvoorbeeld zijn vaak regio- en grensoverschrijdend, daarom moeten we ook vaak op zoek naar gegevens buiten Gelderland. Eén systeem voor heel Nederland zou het meest ideaal zijn om versnippering in informatie te voorkomen.’