Home

Inbreng van I-GO op congres van waterschappen

13 juli 2018

I-GO was vorige week woensdag aanwezig bij het congres ‘Datastromen’ van de waterschappen. John Rayer gaf namens de Gelderse omgevingsdiensten een presentatie over de manier waarop onze diensten de gegevenskwaliteit verbeteren en borgen.

Samen met Chris Veenstra van Dataland bracht John de Gelderse werkwijze in beeld en presenteerde hij de resultaten van I-GO. De oplossing die de Gelderse omgevingsdiensten met I-GO hebben ontwikkeld, bleek veel te lijken op de Centrale DistributieLaag (CDL) die de waterschappen ontwikkelen.

Overeenkomst en verschil
Zowel I-GO als de CDL ontsluiten de gegevens van meerdere organisaties vanuit één punt. Beide voorzieningen stellen gestandaardiseerde gegevens beschikbaar aan derden. Daarmee lopen ze vooruit op de Omgevingswet, die een ‘gelijke informatiepositie’ centraal stelt. De CDL stelt de gegevens van de waterschappen beschikbaar als open data voor andere toepassingen. Via de CDL kunnen gegevensleveringen plaatsvinden om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen en wordt ‘open data’ beschikbaar gesteld voor eenieder die deze wil gebruiken.
Het verschil tussen de CDL en I-GO is dat er binnen I-GO gegevens worden opgeslagen. Dit biedt mogelijkheden voor aanvullende functionaliteiten, zoals het uitvoeren van kwaliteitstoetsen, het analyseren van ketens, branches en risico’s, en het rapporteren óver de organisaties heen door het combineren van gegevens.

Waterschapshuis
Het congres ‘Datastromen’ werd door Het Waterschapshuis georganiseerd voor medewerkers van waterschappen, leveranciers en andere geïnteresseerden in ‘open’ waterschapsdata. Op de site van het symposium zijn de presentaties te bekijken.