Home

IJsselland sluit aan op I-GO

28 maart 2018

Met de aansluiting van Omgevingsdienst IJsselland stapt I-GO over de provinciegrenzen heen. IJsselland gaat I-GO gebruiken om zijn gegevens aan te leveren bij Inspectieview Milieu. In gesprek met directeur Pieter-Jan van Zanten.

De zeven Gelderse en twee Overijsselse omgevingsdiensten werken al geruime tijd samen. Allemaal stonden ze de afgelopen periode voor de vraag hoe ze wilden aansluiten op Inspectieview Milieu. De Gelderse diensten kozen voor de optie om gezamenlijk aan te sluiten op IVM, via I-GO. Nu IJsselland zijn ICT-systeem op orde heeft, kiest de dienst ook voor de koppeling met I-GO. ‘Het is een logische stap om gebruik te maken van deze gezamenlijke voorziening’, zegt Pieter-Jan van Zanten.

Screening op kwaliteit
In principe hebben omgevingsdiensten twee mogelijkheden om aan te sluiten op IVM: een rechtstreekse link tussen het eigen ICT-systeem en IVM, of een gezamenlijke route via een gedeelde voorziening zoals I-GO. Voor IJsselland bleek de optie ‘I-GO’ gunstiger dan een eigen aansluiting: ‘Het is iets goedkoper, maar het belangrijkste voordeel is de screening van de data. De gegevens die wij aanleveren bij I-GO, worden getoetst op kwaliteit. Dat stimuleert ons om te staan voor – en te werken aan – correcte gegevens. Voor ons is dat overigens ook een reden om vooralsnog alleen gegevens aan te leveren vanaf 1 januari 2018. Toen is ons nieuwe ICT-systeem gaan draaien en daarom kunnen we de kwaliteit vanaf dat moment garanderen.’

Centrale voorziening
Pieter-Jan van Zanten deelt de drive van het I-GO-team om informatie te centraliseren en te delen. ‘Met ons eigen ICT-systeem, het IJssellands VTH-Informatiesysteem (IJVI), proberen we ook de slag te maken van een gefragmenteerde naar een centrale informatievoorziening met alle gegevens over milieu, bouwen, natuur et cetera. Zo werken we aan een integrale databank waarin verschillende overheden samenwerken.’
De directeur van IJsselland sluit niet uit dat IJVI op termijn ook op andere domeinen dan milieu de aansluiting zoekt bij I-GO. ‘Voor allerlei thema’s geldt dat ze niet stoppen bij de gemeentegrenzen. Als we op bepaalde domeinen kunnen samenwerken, moeten we die kans niet laten liggen. Tegelijkertijd zie ik niets in ‘samenwerken om het samenwerken’. Het moet inhoudelijk wel iets opleveren.’

Digitaal Stelsel
Met de ontwikkeling van centrale informatievoorzieningen werken de omgevingsdiensten toe naar de komst van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Maar voordat het zover is, moeten er voor Pieter-Jan van Zanten nog wel een aantal vragen beantwoord worden: ‘Het valt me op dat het Rijk de ambities voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) steeds verder verlaagt, terwijl het de lat voor de Omgevingswet heel hoog legt. Ik denk dat onze partners uit de regio verwachten dat onze omgevingsdienst heel actief zal zijn bij de implementatie en realisatie van de Omgevingswet. Maar dan maakt het nogal uit of we toewerken naar een soort Omgevingsloket Online-plus of naar een DSO waarin allerlei ruimtelijke en bouwkundige vraagstukken écht geïntegreerd zijn. Daar ligt nog een mooie uitdaging.’