Home

iGO intern

I-GO Viewer met documentenvoorziening gereed!

1 april 2019

De I-GO Viewer met documentenvoorziening is in de lucht! Medewerkers van de omgevingsdiensten kunnen hierdoor snel inzicht krijgen in de gegevens van objecten, zaken en documenten van de andere omgevingsdiensten. Je kunt als medewerker zelfs de documenten van ODNV raadplegen. Benieuwd? Kijk op www.igoview.nlvoor meer informatie. Daar kun je ook direct inloggegevens aanvragen. Die krijg

“De I-GO pilot geeft heldere antwoorden op onze vragen”

1 april 2019

De afgelopen drie maanden is er intensief samengewerkt binnen de pilot ‘Aansluiting provincie op I-GO’. Martin Kaal is Teammanager Handhaving bij de provincie Gelderland. Als opdrachtgever vertelt hij hoe hij terugkijkt op de pilot en wat hij met het advies gaat doen. Martin Kaal: “Momenteel speelt bij de provincie Gelderland de implementatie van de Omgevingswet. Ook

Zicht op controleresultaten van andere toezichthouders

1 april 2019

In de geo-viewers, van ieder van de omgevingsdiensten én de interne I-GO Viewer (www.igoview.nl), worden signalen uit Inspectieview getoond die zijn opgevoerd door ISZW, de politie, NVWA, ILT en RWS. Dit zijn bijvoorbeeld signalen zoals overtredingen, handhavingszaken, enz. Deze signalen worden periodiek door I-GO binnengehaald en beschikbaar gesteld in een zogenaamde kaartlaag. In de kaartlaag

Korte update: I-GO veehouderijen

1 april 2019

Samen met de agrarisch medewerkers van de omgevingsdiensten worden stappen gezet voor de ontwikkeling van I-GO veehouderijen. Met deze voorziening ontstaat een provinciaal beeld van de stallen en de vergunde dieraantallen. ODDV en ODA gaan deze gegevens leveren vanuit hun eigen registratie (Open Wave). De stal- en diergegevens van de andere diensten worden straks eenmalig overgezet

Korte update: Complexe inrichtingen

1 april 2019

De diensten hebben stelselafspraken gemaakt over de uitvoering van de VTH-taken bij de 410 complexe bedrijven in Gelderland. Per 1 mei 2019 wordt de ‘lijst complex’ op Geldernet (onder ‘IZIS’) ook vervangen door de lijst complexe inrichtingen uit I-GO. Vanaf dat moment wordt het overzicht met complexe inrichtingen ook daar continu actueel gehouden op basis

Korte update: IPPC-database

1 april 2019

Medewerkers van omgevingsdiensten houden de zogenaamde IPPC-database bij. Dit is onderdeel van de eMjv-omgeving (elektronisch milieujaarverslag). In de IPPC-database staan gegevens van onze 1.150 IPPC-inrichtingen. Ook de vergunningen van deze bedrijven moeten hierin opgenomen worden. Een deel van de gegevens in de IPPC-database wordt ook door de omgevingsdiensten aan I-GO geleverd. We constateren dat er

Op de agenda

1 april 2019

4 april (14.00-15.30): review I-GO in Arnhem (ODRA). Voor iedereen toegankelijk. 10 april (13.00-17.00 uur): overleg informatie gestuurd toezicht in Ede (ODDV) om de start van een gezamenlijke pilot te bespreken. Voor onder meer de hoofden handhaving, ketentoezicht en branche-gericht toezicht. 12 april (hele dag): verdiepingsdag Omgevingswet. Voor de leden van de Taskforce Omgevingswet. 25 april (14.00-16.00 uur): Taskforce

Korte update: jaarplan I-GO

6 februari 2019

Door de Informatiemanagers van de omgevingsdiensten wordt geschreven aan het Jaarplan 2019 met de titel ‘Innovatie in het Stelsel’. In het jaarplan staan de projecten die in 2019 worden opgestart om de ambities uit het programmaplan 2019-2022 te realiseren. Van alle projecten wordt het doel geconcretiseerd, de benodigde inzet en kosten geraamd en de verwachte

Korte update: Documentvoorziening

6 februari 2019

Documentvoorziening Het I-GO team werkt aan een documentvoorziening waarmee medewerkers, van achter hun bureau of in het veld, documenten van andere omgevingsdiensten kunnen inzien. Als medewerker ben je dus niet meer afhankelijk van je collega’s om documenten van andere omgevingsdiensten te raadplegen. Je werk wordt zo een stuk makkelijker en sneller! De documentenvoorziening is door

Op de agenda

6 februari 2019

7 februari (9.00 -11.00 uur): I-GO lab met een verdieping in use cases voor de toekomstige registratie van veehouderijgegevens. In Ede (ODDV, ruimte M 1.01 voor het gebruikersoverleg veehouderijgegevens). 7 februari (14.00-15.30 uur) review I-GO in Ede (ODDV ruimte M 1.01). Voor iedereen toegankelijk. 11 februari (14.00 -16.00 uur): Taskforce Omgevingswet in Ede bij ODDV. Voor leden van