Home

iGO intern

Terugblik 2019: bundelen, verbeteren en beschikbaar stellen van gegevens

9 december 2019

Het jaar 2019 was een jaar dat vooral in het teken stond van het bundelen, verbeteren en beschikbaar stellen van gegevens voor onze toezichthouders. Daarmee kunnen wij nog beter onze werkzaamheden doen waar het feitelijk….

Korte update: Gebruik van koppeling eLoket door RUD Limburg-Noord

9 december 2019

Door andere diensten in het land wordt met interesse gekeken naar de Gelderse oplossing van het eLoket energiebesparing. De energietoezichthouders van de RUD Limburg-Noord hebben binnenkort ook toegang tot de meldingen energiebesparing. Deze toegang krijgen….

Korte update: Intensief gebruik meldingen eLoket energiebesparing

9 december 2019

Via de geoviewers van de omgevingsdiensten én via de I-GO Viewer kunnen energietoezichthouders ingediende meldingen energiebesparing raadplegen. Deze meldingen zijn gedaan door de bedrijven. In de eigen (omgevingsdienst) geoviewers zien de toezichthouders alleen de voornaamste….

“I-GO is het voertuig van informatiegestuurd toezicht”

9 december 2019

Robert van Rheenen is Manager Toezicht & Handhaving bij omgevingsdienst De Vallei. Hij is opdrachtgever voor de pilot veehouderijen binnen het project informatiegestuurd toezicht. Waarom en hoe zetten de OD’s informatiegestuurd toezicht in? “Vanuit traditioneel….

Duncan Arends 150e gebruiker I-GO Viewer

9 december 2019

              Op 16 oktober werd een taart overhandigd aan Duncan Arends (OddV). Hij kreeg de taart uitgereikt door I-GO teamlid Anne-Hester Hettema. Duncan is de 150e collega die een inlog….

Veehouderijgegevens in Gelderland openbaar

9 december 2019

Sinds 1 december kunnen ontwikkelaars, gemeenten, agrariërs en burgers via een website van de omgevingsdiensten zien welke veehouderijen in de omgeving liggen, hoeveel van welke dieren vergund zijn en wat hun vergunde emissie is. De….

“I-GO Veehouderijen levert ons tijdsbesparing op”

9 december 2019

Robert Bulte werkt in het team Vergunningen bij de OVIJ. Hij houdt zich bezig met de omgevingsvergunning en meldingen Activiteitenbesluit. Dit doet hij onder andere voor agrarische bedrijven. Ook maakt hij (deel)adviezen rond het aspect….

Fijne feestdagen

9 december 2019

Het I-GO team wenst je alvast hele fijne feestdagen!                           Van links naar rechts: Wouter Meijboom, Jan Sanders, Jules Lauwerier, Anne-Hester Hettema, Hans….

Korte update: informatiegestuurd toezicht

12 september 2019

Met het informatiegestuurd toezicht zetten we interne en externe gegevensbronnen in om ons zo goed mogelijk te ondersteunen bij het voorbereiden en uitvoeren van het toezicht. Een pilot loopt bij de branche Veehouderijen. Op basis….

“We krijgen hierdoor meer zicht op regel mijdende bedrijven”

12 september 2019

          Anne-Hester Hettema studeerde af in het strafrecht en was een periode werkzaam als juriste. Ze sloeg een andere weg in en werkt tegenwoordig als agrarisch toezichthouder bij Omgevingsdienst de Vallei…..