Home

iGO intern

Korte update: informatiegestuurd toezicht

12 september 2019

Met het informatiegestuurd toezicht zetten we interne en externe gegevensbronnen in om ons zo goed mogelijk te ondersteunen bij het voorbereiden en uitvoeren van het toezicht. Een pilot loopt bij de branche Veehouderijen. Op basis van het brancheplan Dierhouderijen, gemaakt in 2018, zijn ondertussen de risicovariabelen van deze branche gedefinieerd. Dit zijn deels generieke variabelen

“We krijgen hierdoor meer zicht op regel mijdende bedrijven”

12 september 2019

          Anne-Hester Hettema studeerde af in het strafrecht en was een periode werkzaam als juriste. Ze sloeg een andere weg in en werkt tegenwoordig als agrarisch toezichthouder bij Omgevingsdienst de Vallei. Sinds kort werkt ze samen met het I-GO team aan informatiegestuurd toezicht. Wat gebeurt er binnen de pilot informatiegestuurd toezicht?

Veehouderijgegevens in Gelderland openbaar

12 september 2019

Vanaf 23 september is het zover: de raadpleegfunctionaliteit van I-GO Veehouderijen is in de lucht. Zowel collega’s, maar ook gemeenten, burgers en bedrijven kunnen via I-GO Veehouderijen zien welke veehouderijen in hun omgeving zitten en hoeveel van welke dieren vergund zijn. Maar wat kunnen we ermee? Waar gebruiken we I-GO Veehouderijen voor? I-GO Veehouderijen is

100e gebruiker I-GO Viewer

12 september 2019

In augustus overhandigden we weer een taart! Deze keer voor de collega die als 100e een inlog op igoview.nl aanvroeg. Rene Smeenk van de OddV kreeg van programmamanager John Rayer een lekkere appeltaart. Rene Smeenk is handhaver milieu en gebruikt frequent de I-GO Viewer bij de voorbereiding van controles. Rene: “De gegevens van inrichtingen en zaken

“De kaartlaag maakt heel inzichtelijk hoe onze werkvoorraad eruitziet”

12 september 2019

Paul van Liempt werkt bij de Omgevingsdienst Noord-Veluwe als adviseur bodem en energie. Sinds de invoering van de informatieplicht maakt hij gebruik van het landelijke eLoket en nu ook van de kaartlaag ‘energiebesparing’. Deze toont de gegevens die bedrijven gemeld hebben bij het eLoket. Hoe maakt hij als energietoezichthouder gebruik van deze gegevens? Gebruikmaken van

Nieuwe kaartlaag: energiebesparende maatregelen per bedrijf

12 september 2019

Aan de I-GO Viewer is een nieuwe kaartlaag toegevoegd: ‘energiegegevens (IPWM)’. In deze kaartlaag vind je de gegevens van de bedrijven die zich bij het eLoket van RVO hebben gemeld in het kader van de ‘Informatieplicht Wet milieubeheer’. Per 1 juli jl. moeten namelijk alle meldingsplichtige bedrijven, met een gemiddeld tot hoog energieverbruik, aangeven welke

“Steeds vaker moeten er keuzes gemaakt worden over waar je toezicht gaat houden en hoe je dit gaat oppakken”

6 juni 2019

Roy Reinders is afdelingsmanager Toezicht en Handhaving bij Omgevingsdienst Achterhoek (ODA). Hij vertelt waarom er zoveel aandacht is voor branchegericht toezicht en wat het moet opleveren. En wat kan I-GO hieraan bijdragen? Waarom is er zoveel aandacht voor branchegericht toezicht en wat moet het opleveren? “Steeds vaker moeten er keuzes gemaakt worden over waar je

Korte update: Informatiegestuurd toezicht

3 juni 2019

Op 15 mei jl. is in het Directeurenoverleg besloten om informatiegestuurd toezicht pilots te starten. In deze pilots werken de hoofden handhaving, de brancheplantrekkers, Ketentoezicht en I-GO samen om het informatiegestuurde toezicht meer in de praktijk te brengen. Er worden twee analisten ingezet om de analyses van de branches Horeca en Dierhouderijen te verdiepen én

Op de agenda

3 juni 2019

6 juni (14.00-15.30 uur): review I-GO in Hengelo (ODA). Voor iedereen toegankelijk. 25 juni (15.00-17.00 uur): presentatie van programmamanager John Rayer over gegevenskwaliteit en I-GO in het overleg van opdrachtgevers en projectleiders Omgevingswet in de provincie Friesland. 4 juli (ochtend): overleg Gelderse Overleg Energie Deskundigen (GOED) over gebruik van eLoket energiebesparing. Voor deelnemers GOED. 4 juli (14.00-15.30

Korte update: Aansluiting provincie

3 juni 2019

In de vorige nieuwsbrief stond dat de provincie een besluit voorbereidt over de aansluiting op I-GO. Deze aansluiting gaat zeer waarschijnlijk fasegewijs plaatsvinden. In de eerste fase wordt geprobeerd om enkele basisgegevens van de provinciale controles inzichtelijk te maken voor de medewerkers van de Gelderse omgevingsdiensten. Het gaat hierbij om de Wet natuurbescherming, Zwemwater en