Home

iGO extern

‘Het is winst dat gegevens centraal bereikbaar zijn’

20 december 2017

Priscilla van Hal is tactisch analist bij het Team Ketentoezicht, dat zich voor de Gelderse Omgevingsdiensten bezighoudt met het terugdringen van milieucriminaliteit. Wat kan I-GO voor haar team betekenen? Je werkt onder de hoed van….

‘De basis van I-GO staat, nu is de gebruiker aan de beurt’

20 december 2017

Het einde van het jaar is in zicht. Met programmamanager John Rayer maken we de balans op. ‘Afgelopen jaar hebben we geïnvesteerd in een kwalitatief goede set kerngegevens. Komend jaar focussen we op het gebruik….

Omgevingsdienst IJsselland sluit aan

14 oktober 2017

Ook buiten de provincie Gelderland groeit de interesse voor I-GO. De Omgevingsdienst IJsselland gaat I-GO vanaf het einde van dit jaar gebruiken om haar gegevens aan te leveren bij Inspectieview Milieu. Hiervoor gaat IJsselland, net….

Koppeling met landelijke basisregistraties is klaar

14 oktober 2017

De afgelopen maanden is er een koppeling gemaakt tussen I-GO en de basisregistraties BAG en HR. Daardoor kunnen we de gegevens van de omgevingsdiensten toetsen aan de basisregistraties en verrijken met gegevens uit deze registraties…..

Analyse van objecten die buiten de ‘boot’ vallen

14 oktober 2017

Met de komst van de Omgevingswet gaat er voor gemeenten veel veranderen. Zo valt een groot aantal objecten straks niet meer onder de landelijke milieuregelgeving, wat betekent dat gemeenten zelf aan zet zijn. I-GO analyseerde….

‘Koppeling met IVM biedt nieuwe kansen’

14 oktober 2017

Sinds twee maanden is Linda Migchelbrink teamlid van I-GO. Daarnaast werkt ze als projectleider binnen de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). Ze heeft onder meer de Kernregistratie milieu-inrichtingen op haar bord, een thema dat ze ook….

‘Er valt veel winst te behalen rond de energiegegevens’

19 juni 2017

Tot voor kort had het bijhouden van energiegegevens van bedrijven geen hoge prioriteit bij de omgevingsdiensten. Door de noodzaak tot een energietransitie is dat sterk veranderd. Opdrachtgevers – zoals gemeenten – willen weten hoe het….

Zijn onze gegevens BAG-proof?

19 juni 2017

In de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) zijn alle bouwwerken en hun adressen in Nederland opgenomen. Sinds kort toetsen we via I-GO de gegevens van omgevingsdiensten aan de BAG. Programmamanager John Rayer legt uit hoe….

I-GO Labs: samen brainstormen

19 juni 2017

Wat levert I-GO op en hoe kunnen we de voorziening verder ontwikkelen? Tijdens een I-GO Lab bij ODNV gaven collega’s van het I-GO-team een update. Daarna was er ruimte voor een brainstorm over het gebruik….

Geo-viewer nu openbaar in te zien

19 juni 2017

De gegevens van bijna 36.000 bedrijven die door de omgevingsdiensten worden aangeleverd aan I-GO, zijn nu te vinden in onze online geo-viewer: www.igoview.nl. Niet meer met wachtwoord, maar gewoon openbaar. We zetten daarmee een stap richting….