Home

iGO extern

Bouwen aan een betere verwerking van externe veiligheidsgegevens

13 juli 2018

Adviseur Externe Veiligheid Harmen Gorter van Omgevingsdienst Rivierenland is voor enkele sprints aangehaakt bij het team van I-GO. Vanuit zijn expertise denkt hij mee over het toegankelijk maken, delen en verbeteren van de kwaliteit van….

Documentenvoorziening in ontwikkeling

13 juli 2018

Bij de behandeling van bezwaar- en beroepszaken is regelmatig inzage nodig in documenten van andere omgevingsdiensten, net als bij de handhaving van complexe bedrijven en het ketentoezicht. Deze documenten worden vaak via e-mail, WeTransfer en….

Inbreng van I-GO op congres van waterschappen

13 juli 2018

I-GO was vorige week woensdag aanwezig bij het congres ‘Datastromen’ van de waterschappen. John Rayer gaf namens de Gelderse omgevingsdiensten een presentatie over de manier waarop onze diensten de gegevenskwaliteit verbeteren en borgen. Samen met….

Programmaplan 2018-2021: I-GO als essentiële schakel

13 juli 2018

In 2015 gaven de Gelderse omgevingsdiensten het startschot voor de bouw van I-GO. Inmiddels is de eerste ontwikkelperiode achter de rug. Er staat een stevige informatievoorziening die steeds meer voordeel oplevert voor omgevingsdiensten. I-GO-stuurgroeplid Henk-Jan….

I-GO stelt geo-kaartlaag beschikbaar voor externe partijen

28 maart 2018

Met het beschikbaar maken van een geo-kaartlaag kunnen omgevingsdiensten, maar ook gemeenten en de provincie, de gegevens uit I-GO bekijken in hun eigen viewer. De gemeente Rheden maakt hier inmiddels dankbaar gebruik van. Voor de….

5 vragen aan scrummaster Tjiko Schutte

28 maart 2018

Tjiko Schutte werkt al bijna een jaar voor I-GO. De eerste tijd deed hij dat als teamlid, maar tegenwoordig is hij ook scrummaster en neemt hij het beheer voor zijn rekening. Wat houdt hem bezig….

IJsselland sluit aan op I-GO

28 maart 2018

Met de aansluiting van Omgevingsdienst IJsselland stapt I-GO over de provinciegrenzen heen. IJsselland gaat I-GO gebruiken om zijn gegevens aan te leveren bij Inspectieview Milieu. In gesprek met directeur Pieter-Jan van Zanten. De zeven Gelderse….

Bezoek aan Ateliersessie Omgevingswet

28 maart 2018

Tijdens de Ateliersessie Omgevingswet op donderdag 15 maart jl. konden de Gelderse omgevingsdiensten uitgebreid van zich laten horen. Met verschillende geïnteresseerden van gemeenten en andere partijen dachten we onder meer na over de doorontwikkeling van….

I-GO en de gegevens van veehouderijen

20 december 2017

Gegevens over veehouderijen worden door een groot aantal partijen en met diverse doelen geregistreerd. In een I-GO Lab hebben we nagedacht over de vraag hoe we slimmer gebruik kunnen maken van elkaars registratie. Het doel:….

Gevolgen van DSO voor omgevingsdiensten in kaart gebracht

20 december 2017

Om helder te krijgen welke gevolgen het DSO heeft voor de Gelderse Omgevingsdiensten, is de Taskforce Omgevingswet in het leven geroepen. Vanuit I-GO is John Rayer hierbij betrokken. Hij neemt het projectleiderschap voor deelproject 5….