Home

iGO extern

“De I-GO pilot geeft heldere antwoorden op onze vragen”

1 april 2019

De afgelopen drie maanden is er intensief samengewerkt binnen de pilot ‘Aansluiting provincie op I-GO’. Martin Kaal is Teammanager Handhaving bij de provincie Gelderland. Als opdrachtgever vertelt hij hoe hij terugkijkt op de pilot en wat hij met het advies gaat doen. Martin Kaal: “Momenteel speelt bij de provincie Gelderland de implementatie van de Omgevingswet. Ook

Korte update: I-GO veehouderijen

1 april 2019

Samen met de agrarisch medewerkers van de omgevingsdiensten worden stappen gezet voor de ontwikkeling van I-GO veehouderijen. Met deze voorziening ontstaat een provinciaal beeld van de stallen en de vergunde dieraantallen. ODDV en ODA gaan deze gegevens leveren vanuit hun eigen registratie (Open Wave). De stal- en diergegevens van de andere diensten worden straks eenmalig overgezet

Korte update: IPPC-database

1 april 2019

Medewerkers van omgevingsdiensten houden de zogenaamde IPPC-database bij. Dit is onderdeel van de eMjv-omgeving (elektronisch milieujaarverslag). In de IPPC-database staan gegevens van onze 1.150 IPPC-inrichtingen. Ook de vergunningen van deze bedrijven moeten hierin opgenomen worden. Een deel van de gegevens in de IPPC-database wordt ook door de omgevingsdiensten aan I-GO geleverd. We constateren dat er

Op de agenda

1 april 2019

4 april (14.00-15.30): review I-GO in Arnhem (ODRA). Voor iedereen toegankelijk. 10 april (13.00-17.00 uur): overleg informatie gestuurd toezicht in Ede (ODDV) om de start van een gezamenlijke pilot te bespreken. Voor onder meer de hoofden handhaving, ketentoezicht en branche-gericht toezicht. 12 april (hele dag): verdiepingsdag Omgevingswet. Voor de leden van de Taskforce Omgevingswet. 25 april (14.00-16.00 uur): Taskforce

Korte update: Documentvoorziening

6 februari 2019

Documentvoorziening Het I-GO team werkt aan een documentvoorziening waarmee medewerkers, van achter hun bureau of in het veld, documenten van andere omgevingsdiensten kunnen inzien. Als medewerker ben je dus niet meer afhankelijk van je collega’s om documenten van andere omgevingsdiensten te raadplegen. Je werk wordt zo een stuk makkelijker en sneller! De documentenvoorziening is door

Op de agenda

6 februari 2019

7 februari (9.00 -11.00 uur): I-GO lab met een verdieping in use cases voor de toekomstige registratie van veehouderijgegevens. In Ede (ODDV, ruimte M 1.01 voor het gebruikersoverleg veehouderijgegevens). 7 februari (14.00-15.30 uur) review I-GO in Ede (ODDV ruimte M 1.01). Voor iedereen toegankelijk. 11 februari (14.00 -16.00 uur): Taskforce Omgevingswet in Ede bij ODDV. Voor leden van

“Kennis is macht, maar kennis delen is kracht”

6 februari 2019

Edwin Lipholt is Informatie- en data analist én Informatiemakelaar bij de Omgevingsdienst IJsselland. Hij beheert kennisplatforms van de gezamenlijke omgevingsdiensten (ODNL) en is voorzitter van het Noordelijk Overleg ketentoezicht. Voor zijn werk houdt hij zich onder andere bezig met onderzoek en analyse voor ketentoezicht en de aanpak van milieucriminaliteit. Wat is voor hem het voordeel van

De kwaliteit van aangeleverde gegevens

6 februari 2019

        De door de omgevingsdiensten aangeleverde gegevens worden continu door I-GO op kwaliteit getoetst. Daarbij wordt niet alleen gekeken of de verplichte gegevens gevuld zijn, maar ook of de gegevens een waarde hebben die logisch is. I-GO voert daarvoor verschillende toetsen uit. Bijvoorbeeld op de ‘Basisregistratie Adressen en Gebouwen’, het Handelsregister, een

“We willen als één overheid kunnen optreden als het gaat om informatie.”

6 februari 2019

Dinemarie Anholts is Projectmanager en Product Owner van digiOW. Dit project zorgt ervoor dat de Provincie Gelderland, op het gebied van digitalisering en informatisering, straks klaar is voor de Omgevingswet. DigiOW DigiOW staat voor de digitalisering van de instrumenten van de Omgevingswet. Het project is gestart om de digitalisering, die nodig is voor de Omgevingswet, in

I-GO projecten in 2019 

29 november 2018

Eind dit jaar worden de projecten voor 2019 door de Informatiemanagers verzameld en geprioriteerd. De projecten met de grootste prioriteit komen in het jaarplan 2019. Hieronder blikken we vooruit op enkele mogelijke projecten: De uitbreiding van het aantal omgevingsdiensten dat documenten via de documentenvoorziening beschikbaar stelt. De realisatie van een voorziening om een provinciebreed overzicht