Home

iGO extern

Op weg naar één gezamenlijke risicoanalyse

18 september 2018

Hans Schuts is toezichthouder/handhaver bij de meer complexe inrichtingen voor Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ) in Apeldoorn. Het gaat daarbij om inrichtingen waarbij het zwaartepunt ligt bij de afvalverwerkende en bewerkende bedrijven. Schuts: “Het wordt nu echt tijd dan de zeven omgevingsdiensten en haar opdrachtgevers laten zien dat zij gezamenlijk één doel hebben. En dat is

Op de agenda

18 september 2018

2 oktober (9.00-13.00 uur): verdieping DSO in Harderwijk door I-GO, voor projectleiders Omgevingswet binnen de regio ODNV. 2 oktober (13.00-17.00 uur): toelichting I-GO bij KNOOP-bijeenkomst in Amersfoort over informatiegebruik en informatiebehoefte door en bij omgevingsdiensten, voor aangemelde deelnemers. 8 oktober (13.00-15.00 uur): Taskforce omgevingswet in Ede, voor leden van de Taskforce. 11 oktober (14.00-15.30 uur): review in Arnhem, voor

Gebiedsprofielen

18 september 2018

Diverse gemeenten in ons gebied werken momenteel aan de voorbereiding van Omgevingsvisies. Eén van de uitdagingen daarbij is om het gebied goed in kaart te brengen: wat is er op dit moment, welke beperkingen zijn er én wat kan er? Veel van deze kennis ligt bij de omgevingsdiensten: in systemen, registraties, documenten, maar ook in

Bruggen bouwen tussen organisatie en ICT

18 september 2018

Saskia Veeger is sinds 2017 werkzaam als Informatiemanager bij ODRA. Ze is op meerdere manieren bij I-GO betrokken: ze zit bij het overleg Informatiemanagers en is gidscontact. “Als Informatiemanager ben ik verantwoordelijk voor de informatievoorziening. Ik ben daarmee de richtinggevende en verbindende schakel die ambities en strategische doelen van ODRA omzet naar informatiebeleid, roadmaps en

Programmaplan 2018-2021: de ambities

18 september 2018

Het huidige Programmaplan I-GO 2015-2018 loopt ten einde. Met het opleveren van de documentenvoorziening zijn alle opgaven uit 2015 gerealiseerd. Maar er is nog geen einde aan de ontwikkeling van de destijds benoemde informatievoorziening ‘in het midden’. I-GO houdt de kwaliteit van gegevens op niveau, biedt inzicht in ruimtelijke informatie én vormt een gedegen basis

Preview van de documentvoorziening

18 september 2018

Het I-GO ontwikkelteam werkt, samen met de ICT medewerkers van de omgevingsdiensten, aan één voorziening om documenten van alle objecten vanaf iedere werkplek te kunnen raadplegen. Een voorziening die het werk van medewerkers van de omgevingsdienst sneller en makkelijker maakt. We kunnen inmiddels een preview laten zien van de documentvoorziening (onderaan dit artikel). Als medewerkers van

Bouwen aan een betere verwerking van externe veiligheidsgegevens

13 juli 2018

Adviseur Externe Veiligheid Harmen Gorter van Omgevingsdienst Rivierenland is voor enkele sprints aangehaakt bij het team van I-GO. Vanuit zijn expertise denkt hij mee over het toegankelijk maken, delen en verbeteren van de kwaliteit van externe veiligheidsgegevens. Harmen Gorter houdt zich bijna dagelijks bezig met externe veiligheidsissues. Hij beoordeelt hiervoor plannen en aanvragen en heeft

Documentenvoorziening in ontwikkeling

13 juli 2018

Bij de behandeling van bezwaar- en beroepszaken is regelmatig inzage nodig in documenten van andere omgevingsdiensten, net als bij de handhaving van complexe bedrijven en het ketentoezicht. Deze documenten worden vaak via e-mail, WeTransfer en Dropbox uitgewisseld. Het I-GO-ontwikkelteam werkt samen met de ICT-medewerkers van de omgevingsdiensten aan één voorziening om documenten van alle objecten

Inbreng van I-GO op congres van waterschappen

13 juli 2018

I-GO was vorige week woensdag aanwezig bij het congres ‘Datastromen’ van de waterschappen. John Rayer gaf namens de Gelderse omgevingsdiensten een presentatie over de manier waarop onze diensten de gegevenskwaliteit verbeteren en borgen. Samen met Chris Veenstra van Dataland bracht John de Gelderse werkwijze in beeld en presenteerde hij de resultaten van I-GO. De oplossing

Programmaplan 2018-2021: I-GO als essentiële schakel

13 juli 2018

In 2015 gaven de Gelderse omgevingsdiensten het startschot voor de bouw van I-GO. Inmiddels is de eerste ontwikkelperiode achter de rug. Er staat een stevige informatievoorziening die steeds meer voordeel oplevert voor omgevingsdiensten. I-GO-stuurgroeplid Henk-Jan Baakman schetst de plannen tot en met 2021. In drie jaar tijd is I-GO van wens uitgegroeid tot werkelijkheid. “Wat