Home

iGO extern

Korte update: Documenten van andere diensten raadpleegbaar

12 mei 2020

Al langere tijd werken we met de ODA en ODRN aan de aansluiting van deze twee diensten op de documentenvoorziening (waarin documenten van andere diensten te raadplegen zijn). Na aansluiting is het mogelijk dat medewerkers….

Beheer landelijke registratie asbestmeldingen

12 mei 2020

De omgevingsdiensten in Nederland prioriteren hun asbesttoezicht met behulp van een landelijk overzicht met asbestmeldingen. Dit overzicht wordt dagelijks samengesteld op basis van verschillende bronnen met informatie over asbestsaneringswerkzaamheden. Het beheer van dit overzicht ligt….

Aansluiting provincie Gelderland

12 mei 2020

              De provincie Gelderland heeft in 2019 onderzocht wat de voor- en nadelen zijn van aansluiting op I-GO. De provincie zag vooral een meerwaarde van de aansluiting op I-GO….

Alle informatie over veehouderijen in één handige webapplicatie

12 mei 2020

De webapplicatie I-GO Veehouderijen is sinds 1 december 2019 in de lucht. De applicatie geeft openbaarheid van veehouderijgegevens in Gelderland. Gebruikers zijn, naast medewerkers van de omgevingsdiensten, ook burgers, adviseurs en andere overheden. We ontvangen….

Aansluiting op het Register Externe Veiligheid (REV)

12 mei 2020

Zodra de Omgevingswet in werking treedt, wordt het Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS) vervangen door het Register Externe Veiligheid (REV). In deze registers houden onder meer de omgevingsdiensten gegevens bij van risicovolle activiteiten. Bij planvorming….

Gevolgen van de Omgevingswet voor de Kernregistratie

12 mei 2020

De Kernregistratie is dé basisregistratie voor de Gelderse en Overijsselse omgevingsdiensten. In dit gegevensmodel leggen de omgevingsdiensten vast welke gegevens de omgevingsdiensten minimaal van ieder object, iedere zaak en ieder document vastleggen. Op deze manier….

Op de agenda

24 februari 2020

27 februari 2020 (14.00-15.30): review I-GO in Nijmegen (ODRN). Voor iedereen toegankelijk. 26 maart 2020 (14.00-15.30): review in Ede (ODDV). Voor iedereen toegankelijk. 23 april 2020 (14.00-15.30): review. Locatie volgt later. Voor iedereen toegankelijk. 28 mei 2020 (14.00-15.30): review…..

Meer meldingsplichtige bedrijven in beeld

24 februari 2020

Als je beschikbare gegevens combineert, krijg je goed in beeld welke bedrijven zich moeten melden in het kader van de energiebesparingsplicht. Op basis van eerdere variabelen hadden we 5.790 bedrijven in Gelderland in beeld die….

Jaarplan 2020 ‘Innovatie in het stelsel’

24 februari 2020

Op 15 januari heeft het directeurenoverleg ingestemd met het Jaarplan 2020: Innovatie in het stelsel. In het jaarplan staan de projecten die door de omgevingsdiensten gezamenlijk worden gerealiseerd op het gebied van de informatievoorziening. De….

“Door kennis te delen via I-GO kunnen we zo soepel mogelijk aansluiten op het DSO”

24 februari 2020

        Jan Sanders is vast lid van het I-GO ontwikkelteam. Als Business Adviseur I&A bij ODRN weet Sanders alles van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Binnen het I-GO team zit hij aan….