Home

iGO extern

“We krijgen hierdoor meer zicht op regel mijdende bedrijven”

12 september 2019

          Anne-Hester Hettema studeerde af in het strafrecht en was een periode werkzaam als juriste. Ze sloeg een andere weg in en werkt tegenwoordig als agrarisch toezichthouder bij Omgevingsdienst de Vallei. Sinds kort werkt ze samen met het I-GO team aan informatiegestuurd toezicht. Wat gebeurt er binnen de pilot informatiegestuurd toezicht?

Energiebesparende maatregelen per bedrijf in beeld

12 september 2019

De toezichthouders van de Gelderse omgevingsdiensten vinden sinds kort in hun geoviewer de gegevens van de bedrijven die zich bij het eLoket van RVO hebben gemeld in het kader van de ‘Informatieplicht Wet milieubeheer’. Per 1 juli jl. moeten namelijk alle meldingsplichtige bedrijven, met een gemiddeld tot hoog energieverbruik, aangeven welke energiebesparende maatregelen ze hebben

“De kaartlaag maakt heel inzichtelijk hoe onze werkvoorraad eruitziet”

12 september 2019

Paul van Liempt werkt bij de Omgevingsdienst Noord-Veluwe als adviseur bodem en energie. Sinds de invoering van de informatieplicht maakt hij gebruik van het landelijke eLoket en nu ook van de kaartlaag ‘energiebesparing’. Deze toont de gegevens die bedrijven gemeld hebben bij het eLoket. Hoe maakt hij als energietoezichthouder gebruik van deze gegevens? Gebruikmaken van

“Steeds vaker moeten er keuzes gemaakt worden over waar je toezicht gaat houden en hoe je dit gaat oppakken”

6 juni 2019

Roy Reinders is afdelingsmanager Toezicht en Handhaving bij Omgevingsdienst Achterhoek (ODA). Hij vertelt waarom er zoveel aandacht is voor branchegericht toezicht en wat het moet opleveren. En wat kan I-GO hieraan bijdragen? Waarom is er zoveel aandacht voor branchegericht toezicht en wat moet het opleveren? “Steeds vaker moeten er keuzes gemaakt worden over waar je

Korte update: Informatiegestuurd toezicht

3 juni 2019

Op 15 mei jl. is in het Directeurenoverleg besloten om informatiegestuurd toezicht pilots te starten. In deze pilots werken de hoofden handhaving, de brancheplantrekkers, Ketentoezicht en I-GO samen om het informatiegestuurde toezicht meer in de praktijk te brengen. Er worden twee analisten ingezet om de analyses van de branches Horeca en Dierhouderijen te verdiepen én

Op de agenda

3 juni 2019

6 juni (14.00-15.30 uur): review I-GO in Hengelo (ODA). Voor iedereen toegankelijk. 25 juni (15.00-17.00 uur): presentatie van programmamanager John Rayer over gegevenskwaliteit en I-GO in het overleg van opdrachtgevers en projectleiders Omgevingswet in de provincie Friesland. 4 juli (ochtend): overleg Gelderse Overleg Energie Deskundigen (GOED) over gebruik van eLoket energiebesparing. Voor deelnemers GOED. 4 juli (14.00-15.30

Korte update: Aansluiting provincie

3 juni 2019

In de vorige nieuwsbrief stond dat de provincie een besluit voorbereidt over de aansluiting op I-GO. Deze aansluiting gaat zeer waarschijnlijk fasegewijs plaatsvinden. In de eerste fase wordt geprobeerd om enkele basisgegevens van de provinciale controles inzichtelijk te maken voor de medewerkers van de Gelderse omgevingsdiensten. Het gaat hierbij om de Wet natuurbescherming, Zwemwater en

Korte update: I-GO veehouderijen

3 juni 2019

Samen met de agrarisch medewerkers van de omgevingsdiensten worden stappen gezet voor de ontwikkeling van I-GO veehouderijen. Met deze voorziening ontstaat een provinciaal beeld van de stallen en de vergunde dieraantallen. ODDV, ODA en ODNV gaan deze gegevens leveren vanuit hun eigen registratie (Open Wave en Squit). De stal- en diergegevens van de andere diensten

Ontsluiting meldingen energiebesparende maatregelen

3 juni 2019

Per 1 juli as. moeten bedrijven en instellingen met een gemiddeld of groot energieverbruik zich melden bij een landelijk eLoket. In Gelderland gaat het naar verwachting om zo’n 20.700 bedrijven en instellingen.Bij het melden wordt aan de bedrijven en instellingen gevraagd in hoeverre besparingsmaatregelen zijn genomen. Op deze manier probeert de overheid het verbruik van

“De I-GO pilot geeft heldere antwoorden op onze vragen”

1 april 2019

De afgelopen drie maanden is er intensief samengewerkt binnen de pilot ‘Aansluiting provincie op I-GO’. Martin Kaal is Teammanager Handhaving bij de provincie Gelderland. Als opdrachtgever vertelt hij hoe hij terugkijkt op de pilot en wat hij met het advies gaat doen. Martin Kaal: “Momenteel speelt bij de provincie Gelderland de implementatie van de Omgevingswet. Ook