Home

iGO extern

Bouwen aan een betere verwerking van externe veiligheidsgegevens

13 juli 2018

Adviseur Externe Veiligheid Harmen Gorter van Omgevingsdienst Rivierenland is voor enkele sprints aangehaakt bij het team van I-GO. Vanuit zijn expertise denkt hij mee over het toegankelijk maken, delen en verbeteren van de kwaliteit van externe veiligheidsgegevens. Harmen Gorter houdt zich bijna dagelijks bezig met externe veiligheidsissues. Hij beoordeelt hiervoor plannen en aanvragen en heeft

Documentenvoorziening in ontwikkeling

13 juli 2018

Bij de behandeling van bezwaar- en beroepszaken is regelmatig inzage nodig in documenten van andere omgevingsdiensten, net als bij de handhaving van complexe bedrijven en het ketentoezicht. Deze documenten worden vaak via e-mail, WeTransfer en Dropbox uitgewisseld. Het I-GO-ontwikkelteam werkt samen met de ICT-medewerkers van de omgevingsdiensten aan één voorziening om documenten van alle objecten

Inbreng van I-GO op congres van waterschappen

13 juli 2018

I-GO was vorige week woensdag aanwezig bij het congres ‘Datastromen’ van de waterschappen. John Rayer gaf namens de Gelderse omgevingsdiensten een presentatie over de manier waarop onze diensten de gegevenskwaliteit verbeteren en borgen. Samen met Chris Veenstra van Dataland bracht John de Gelderse werkwijze in beeld en presenteerde hij de resultaten van I-GO. De oplossing

Programmaplan 2018-2021: I-GO als essentiële schakel

13 juli 2018

In 2015 gaven de Gelderse omgevingsdiensten het startschot voor de bouw van I-GO. Inmiddels is de eerste ontwikkelperiode achter de rug. Er staat een stevige informatievoorziening die steeds meer voordeel oplevert voor omgevingsdiensten. I-GO-stuurgroeplid Henk-Jan Baakman schetst de plannen tot en met 2021. In drie jaar tijd is I-GO van wens uitgegroeid tot werkelijkheid. “Wat

I-GO stelt geo-kaartlaag beschikbaar voor externe partijen

28 maart 2018

Met het beschikbaar maken van een geo-kaartlaag kunnen omgevingsdiensten, maar ook gemeenten en de provincie, de gegevens uit I-GO bekijken in hun eigen viewer. De gemeente Rheden maakt hier inmiddels dankbaar gebruik van. Voor de gegevens van inrichtingen is Rheden in belangrijke mate afhankelijk van de Omgevingsdienst Regio Arnhem. Dorinda Veenstra heeft als ODRA-regisseur bij

5 vragen aan scrummaster Tjiko Schutte

28 maart 2018

Tjiko Schutte werkt al bijna een jaar voor I-GO. De eerste tijd deed hij dat als teamlid, maar tegenwoordig is hij ook scrummaster en neemt hij het beheer voor zijn rekening. Wat houdt hem bezig en hoe kijkt hij aan tegen I-GO? Welke achtergrondkennis heb je meegebracht naar I-GO? ‘Ik heb Bedrijfskundige Informatica gestudeerd aan

IJsselland sluit aan op I-GO

28 maart 2018

Met de aansluiting van Omgevingsdienst IJsselland stapt I-GO over de provinciegrenzen heen. IJsselland gaat I-GO gebruiken om zijn gegevens aan te leveren bij Inspectieview Milieu. In gesprek met directeur Pieter-Jan van Zanten. De zeven Gelderse en twee Overijsselse omgevingsdiensten werken al geruime tijd samen. Allemaal stonden ze de afgelopen periode voor de vraag hoe ze

Bezoek aan Ateliersessie Omgevingswet

28 maart 2018

Tijdens de Ateliersessie Omgevingswet op donderdag 15 maart jl. konden de Gelderse omgevingsdiensten uitgebreid van zich laten horen. Met verschillende geïnteresseerden van gemeenten en andere partijen dachten we onder meer na over de doorontwikkeling van I-GO. De Ateliersessies worden eens per 6 weken georganiseerd door het programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’. De sessies

I-GO en de gegevens van veehouderijen

20 december 2017

Gegevens over veehouderijen worden door een groot aantal partijen en met diverse doelen geregistreerd. In een I-GO Lab hebben we nagedacht over de vraag hoe we slimmer gebruik kunnen maken van elkaars registratie. Het doel: de kwaliteit van de gegevens verhogen, zodat processen effectiever worden. Veehouderijen zien geregeld overheden op bezoek komen. Gemeenten en omgevingsdiensten

Gevolgen van DSO voor omgevingsdiensten in kaart gebracht

20 december 2017

Om helder te krijgen welke gevolgen het DSO heeft voor de Gelderse Omgevingsdiensten, is de Taskforce Omgevingswet in het leven geroepen. Vanuit I-GO is John Rayer hierbij betrokken. Hij neemt het projectleiderschap voor deelproject 5 (Digitalisering) op zich. Onlangs zijn de eerste stappen hiervoor gezet. Door OD.nl, de koepelorganisatie van de 29 omgevingsdiensten, is een