Home

iGO extern

Op de agenda

21 september 2020

29 oktober 2020 (14.00-15.30): review via Microsoft Teams. Voor iedereen toegankelijk. 24 december 2020 (14.00-15.30): review via Microsoft Teams. Voor iedereen toegankelijk. Deelnemen aan een review? Stuur dan een mail naar beheer@igoview.nl.

Lijst meldingsplichtige bedrijven groeit

21 september 2020

De toezichthouders van de Gelderse omgevingsdiensten vinden in hun geoviewer én de I-GO Viewer de gegevens van de bedrijven die zich bij het eLoket van RVO hebben gemeld in het kader van de ‘Informatieplicht Wet….

Aansluitplan provincie Gelderland op I-GO in oktober klaar

21 september 2020

Aansluiting van de provincie Gelderland op I-GO heeft een meerwaarde voor de VTH-medewerkers van de provincie en van de omgevingsdiensten; zo bleek in 2019 uit een proef. Afgelopen voorjaar is in het directeurenoverleg (DO) van….

Mijlpaal: eerste aansluiting op het REV door I-GO

21 september 2020

Zodra de Omgevingswet in werking treedt, wordt een deel van het Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS) vervangen door het Register Externe Veiligheid (REV). In deze registers houden onder meer de omgevingsdiensten gegevens bij van risicovolle….

I-GO beheert overzicht asbestmeldingen

21 september 2020

Gebruikmaken van informatie Het Gelders Asbestoverleg heeft al langer de ambitie om het asbesttoezicht meer informatiegestuurd in te richten. Hiervoor zijn in het verleden al goede stappen gezet, zoals het uniformeren van de checklists. Een….

Korte update: Documenten van andere diensten raadpleegbaar

12 mei 2020

Al langere tijd werken we met de ODA en ODRN aan de aansluiting van deze twee diensten op de documentenvoorziening (waarin documenten van andere diensten te raadplegen zijn). Na aansluiting is het mogelijk dat medewerkers….

Op de agenda

12 mei 2020

28 mei 2020 (14.00-15.30): review via Microsoft Teams. Voor iedereen toegankelijk. Deelnemen? Stuur dan een mail naar beheer@igoview.nl. 9 juli 2020 (14.00-15.30): review. Locatie volgt later. 3 september (14.00-15.30): review. Locatie volgt later. 29 oktober (14.00-15.30):….

Beheer landelijke registratie asbestmeldingen

12 mei 2020

De omgevingsdiensten in Nederland prioriteren hun asbesttoezicht met behulp van een landelijk overzicht met asbestmeldingen. Dit overzicht wordt dagelijks samengesteld op basis van verschillende bronnen met informatie over asbestsaneringswerkzaamheden. Het beheer van dit overzicht ligt….

Aansluiting provincie Gelderland

12 mei 2020

              De provincie Gelderland heeft in 2019 onderzocht wat de voor- en nadelen zijn van aansluiting op I-GO. De provincie zag vooral een meerwaarde van de aansluiting op I-GO….

Alle informatie over veehouderijen in één handige webapplicatie

12 mei 2020

De webapplicatie I-GO Veehouderijen is sinds 1 december 2019 in de lucht. De applicatie geeft openbaarheid van veehouderijgegevens in Gelderland. Gebruikers zijn, naast medewerkers van de omgevingsdiensten, ook burgers, adviseurs en andere overheden. We ontvangen….