Home

iGO extern

I-GO projecten in 2019 

29 november 2018

Eind dit jaar worden de projecten voor 2019 door de Informatiemanagers verzameld en geprioriteerd. De projecten met de grootste prioriteit komen in het jaarplan 2019. Hieronder blikken we vooruit op enkele mogelijke projecten: De uitbreiding van het aantal omgevingsdiensten dat documenten via de documentenvoorziening beschikbaar stelt. De realisatie van een voorziening om een provinciebreed overzicht

Terugblik 2018: “We hebben goud in handen”

29 november 2018

Het einde van het jaar nadert. We kijken terug op een veelbewogen jaar voor I-GO. Een jaar waarin veel bereikt is. John Rayer, Programmamanager I-GO, blikt terug op 2018. Wat zijn de belangrijkste bereikte punten voor I-GO in 2018? 1- Actuele gegevens raadplegen “We geven medewerkers en ketenpartners informatie terug via kaarten en kaartlagen. Vergunningverleners,

Op de agenda

29 november 2018

5 december (9.00-11.00 uur): bij ODRN I-GO lab over veehouderijgegevens voor de agrarisch specialisten en informatiemanagers. 6 december (14.00-15.30 uur): review in Hengelo (Gld) bij ODA. Voor iedereen toegankelijk. 10 januari (14.00-15.30 uur): review in Nijmegen (ODRN, kamer El m 2.15). Voor iedereen toegankelijk. 7 februari (14.00-15.30 uur): review in Ede (ODDV, ruimte M 1.01). Voor iedereen toegankelijk. 7

Publieke geo-viewer: basisinformatie over objecten toegankelijk voor iedereen

29 november 2018

Werk je niet bij een omgevingsdienst, maar wil je wel (milieu)informatie bekijken via de geo-viewer? Ben je benieuwd naar de inrichtingen van I-GO en wil je milieuklachten kunnen bekijken? Dat is mogelijk, want in de publieke geo-viewer wordt basisinformatie getoond die voor iedereen toegankelijk is. De publieke geo-viewer vind je via de vernieuwde I-GO website.

Veehouderijgegevens in I-GO

29 november 2018

De provincie Gelderland stopt eind 2019 met de ondersteuning van Web-BVB. Dit is de webapplicatie gevuld met gegevens van veehouderijen in de provincie Gelderland. De functionaliteit van Web-BVB wordt overgenomen door I-GO. Op deze manier is er ook na 2019 een provinciebreed overzicht van veehouderijgegevens. Wouter Meijboom is medewerker Vergunningverlening bij Omgevingsdienst Noord-Veluwe. Voor zijn werk verleent hij vergunningen

I-GO deelname Omgevingsdienst Twente: “Het loslaten van een stukje autonomie weegt niet op tegen de voordelen.”

29 november 2018

De Omgevingsdienst Twente (ODT) werd in 2017 opgericht. Vanaf 1 januari 2019 is de ODT operationeel. Jan Willem Strebus, Directeur van de OD Twente, zegt geen moment te hebben getwijfeld over deelname aan I-GO. Wat zijn voor de Omgevingsdienst Twente de belangrijkste redenen om mee te doen aan I-GO? “Binnen het Gelders stelsel is al

Op weg naar één gezamenlijke risicoanalyse

18 september 2018

Hans Schuts is toezichthouder/handhaver bij de meer complexe inrichtingen voor Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ) in Apeldoorn. Het gaat daarbij om inrichtingen waarbij het zwaartepunt ligt bij de afvalverwerkende en bewerkende bedrijven. Schuts: “Het wordt nu echt tijd dan de zeven omgevingsdiensten en haar opdrachtgevers laten zien dat zij gezamenlijk één doel hebben. En dat is

Op de agenda

18 september 2018

2 oktober (9.00-13.00 uur): verdieping DSO in Harderwijk door I-GO, voor projectleiders Omgevingswet binnen de regio ODNV. 2 oktober (13.00-17.00 uur): toelichting I-GO bij KNOOP-bijeenkomst in Amersfoort over informatiegebruik en informatiebehoefte door en bij omgevingsdiensten, voor aangemelde deelnemers. 8 oktober (13.00-15.00 uur): Taskforce omgevingswet in Ede, voor leden van de Taskforce. 11 oktober (14.00-15.30 uur): review in Arnhem, voor

Gebiedsprofielen

18 september 2018

Diverse gemeenten in ons gebied werken momenteel aan de voorbereiding van Omgevingsvisies. Eén van de uitdagingen daarbij is om het gebied goed in kaart te brengen: wat is er op dit moment, welke beperkingen zijn er én wat kan er? Veel van deze kennis ligt bij de omgevingsdiensten: in systemen, registraties, documenten, maar ook in

Bruggen bouwen tussen organisatie en ICT

18 september 2018

Saskia Veeger is sinds 2017 werkzaam als Informatiemanager bij ODRA. Ze is op meerdere manieren bij I-GO betrokken: ze zit bij het overleg Informatiemanagers en is gidscontact. “Als Informatiemanager ben ik verantwoordelijk voor de informatievoorziening. Ik ben daarmee de richtinggevende en verbindende schakel die ambities en strategische doelen van ODRA omzet naar informatiebeleid, roadmaps en