Home

“I-GO Veehouderijen levert ons tijdsbesparing op”

9 december 2019

Robert Bulte werkt in het team Vergunningen bij de OVIJ. Hij houdt zich bezig met de omgevingsvergunning en meldingen Activiteitenbesluit. Dit doet hij onder andere voor agrarische bedrijven. Ook maakt hij (deel)adviezen rond het aspect milieuzonering. Bulte zit in de gebruikersgroep van het ontwikkelen van I-GO Veehouderijen en is een van de testers van deze database.

I-GO Veehouderijen
“Het is voor mij interessant om betrokken te zijn bij de implementatie van I-GO Veehouderijen. In 2008 was ik namelijk ook betrokken bij de implementatie van Web-BVB in Apeldoorn (de voorganger van IGO Veehouderijen). Nu mag ik mijn steentje bijdragen aan de ontwikkeling van I-GO Veehouderijen en ook testen. Ik muteer samen met een collega in Web-BVB. Vanaf 1 januari 2020 doe ik dat in I-GO Veehouderijen voor het OVIJ gebied.”

Nuttig
Wat is het nut van I-GO Veehouderijen voor medewerkers van de OD’s? Bulte: “I-GO Veehouderijen is een database en webapplicatie. Hierin worden gegevens uit de vergunningen en meldingen van veehouderijbedrijven geregistreerd. Ook onder de straks in te voeren Omgevingswet wordt het nog belangrijker om milieugegevens van veehouderijen beschikbaar te hebben. Daarom is I-GO Veehouderijen belangrijk voor ons werk.”

Gebruikmaken van I-GO Veehouderijen
In het onderstaande kader wordt weergegeven, waarvoor de OVIJ gebruik maakt van I-GO Veehouderijen. Bulte: “Bij de OVIJ maken wij onder ander deeladviezen milieuzonering (bij adviezen over woningbouw in de nabijheid van veehouderijen). Hiervoor zijn de gegevens, genoemd in het kader, belangrijk. We besparen veel tijd als we deze gegevens hebben en makkelijk te ontsluiten zijn.”


De OVIJ  maakt onder andere gebruik van IGO Veehouderijen voor:

  • Het behandelen vergunningaanvragen en meldingen.
  • Het adviseren bij het opstellen bestemmingsplannen buitengebied van onze partners.
  • Handhavingscontroles (vergunde/gemelde veebezetting worden in rapportages/bezoekverslagen verwerkt).
  • Ad hoc vragen vanuit het crisisteam in verband met dierziektes (denk aan Q-koorts, Vogelgriep etc.).
  • Het maken van lijsten en bedrijven op de kaart laten zetten.
  • Inventarisaties waar zich luchtwassers bevinden (een techniek om de emissies van veehouderijen te verminderen).
  • Inventarisaties van bedrijven in verband met het Actieplan ammoniak (o.a. stoppersregeling)
  • Milieuzoneringsadviezen (bestemmingsplanadviezen) voor woningbouw in de omgeving van veehouderijen.
  • Het opstellen van een project/plan met cumulaties van emissies (NH3, geur, fijn stof etc.).
  • Bedrijven selecteren met een uitstoot van meer dan meer dan 500/800 kg in verband met uitstoot fijnstof.

Bij andere omgevingsdiensten kan het gebruik afwijken (afhankelijk van de ingebrachte taken door de partners).


Tijdsbesparing
“Wat I-GO Veehouderijen ons concreet oplevert? Veel tijdsbesparing. Om een voorbeeld te noemen: je kunt selecteren op bepaalde parameters, zoals fijnstof, geur en ammoniak. Jaarlijks moet bijvoorbeeld de landelijke NSL-module (Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) geactualiseerd worden. Dit geldt voor alle bedrijven in ons OVIJ gebied. Bedrijven met een uitstoot van meer dan 800 kg fijnstof worden dan geselecteerd. Dat kan met de exportmodule van I-GO Veehouderijen. Als die niet bestond moeten we, om gegevens boven water te krijgen, zo’n 900 bedrijven doorlopen voor ons gebied. Het gebruiken van I-GO Veehouderijen bespaart ons dus enorm veel tijd.”

Benieuwd naar I-GO Veehouderijen? Neem hier een kijkje: https://veehouderijen.igoview.nl