Home

I-GO Casussen

Risico’s helder in beeld

26 juni 2017

Net buiten het gebied van mijn omgevingsdienst (OD) staat een BRZO-bedrijf, waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen. Door een brand komen die gevaarlijke stoffen vrij. Dat heeft ook invloed op de gezondheid van de mensen die binnen mijn regio wonen. Gelukkig kan ik als medewerker van de OD via I-GO bekijken wat er staat opgeslagen bij

Zicht over de grens

26 juni 2017

Vlak bij de grens van mijn omgevingsdienst (OD) ligt een recreatieterrein. De gemeente wil het bestemmingsplan aanpassen om zo een uitbreiding van het recreatieterrein mogelijk te maken. Ze vraagt mij om advies over het milieuaspect. Voordat ik I-GO had, had ik alleen milieutechnische gegevens van bedrijven in mijn eigen regio tot mijn beschikking. Met Google

Data actueel en compleet

26 juni 2017

Met I-GO ga ik mijn inrichtingenbestand actualiseren en completer maken. Als ik dan het handhavingsuitvoeringsprogramma ga opstellen, weet ik dat ik uitga van informatie die klopt. Zo wordt de inzet van toezicht beter gericht op de meest interessante bedrijven. I-GO helpt ook bij het analyseren van de data: zowel voor het opstellen van het HUP

Duidelijk risicoprofiel

26 juni 2017

I-GO combineert diverse gegevensbronnen, om daarmee een beeld te krijgen van het naleefgedrag van bedrijven en de relevantie om een bepaald bedrijf te controleren. Door gebruik van specifieke gegevens in de OD-systemen, de basisregistraties en eventuele andere bronnen (Inspectieview Milieu, Web-BVB, Register gevaarlijke stoffen etc.) kan een goed risicoprofiel worden opgesteld. Meer weten over I-GO?