Home

Het I-GO team

18 september 2018

Het team van I-GO bestaat uit een mix van medewerkers uit (voornamelijk) verschillende omgevingsdiensten. Hieronder vind je een overzicht van de leden van het team en hun contactgegevens.

Wij zijn momenteel op zoek naar tijdelijke versterking voor ons I-GO ontwikkelteam. Wij hebben versterking nodig op enkele specifieke terreinen. De vacature vind je hieronder.

Programmamanager en Product Owner
John Rayer
Telefoonnummer       : 06-29381351
E-mailadres                : j.rayer@gelderseomgevingsdiensten.nl

I-GO ontwikkelteam
Jan Sanders (ODRN), j.sanders@nijmegen.nl
Inge van den Berk (ODRN), inge.van.den.berk@odrn.nl
Wouter Meijboom (ODNV), w.meijboom@odnv.nl
Jules Lauwerier, jules.lauwerier@igoview.nl
Tjiko Schutte (inclusief beheer), tjiko.schutte@igoview.nl

Eerste aanspreekpunten I-GO bij de omgevingsdiensten
Malou Oudenampsen(ODA) , malou.oudenampsen@odachterhoek.nl, tel. 0614616058
Joost Beeker (ODDV), j.beeker@oddevallei.nl, tel. 06 12025652
Wouter Meijboom (ODNV), w.meijboom@odnv.nl, tel. 0341 474347
Susanne Saba (ODR), s.saba@odrivierenland.nl, tel. 06 46849747
Saskia Veeger (ODRA), saskia.veeger@odra.nl, tel. 06 22701096
Eric van de Velden (ODRN), eric.van.der.velden@odrn.nl, tel. 06 21844276
Carlo Veenje (OVIJ), c.veenje@ovij.nl, tel. 06 31649877

Interne vacature I-GO ontwikkelteam
Momenteel zoeken wij tijdelijk versterking voor ons I-GO ontwikkelteam. Het gaat daarbij om verdieping in onder meer de volgende onderwerpen:

  • Verbetering gegevenskwaliteit
  • Technisch beheer
  • Kaartlagen
  • Asbest
  • Externe veiligheid
  • IPPC
  • Agrarisch
  • Bodem
  • Risicoanalyse

Wil jij ook één/ twee dagen per week meedraaien in het team? Het gaat om een periode van één à twee maanden. Voor meer informatie zie onze interne vacature. Heb je vragen? Neem dan contact op: j.rayer@gelderseomgevingsdiensten.nl.