Home

Gevolgen van DSO voor omgevingsdiensten in kaart gebracht

20 december 2017

Om helder te krijgen welke gevolgen het DSO heeft voor de Gelderse Omgevingsdiensten, is de Taskforce Omgevingswet in het leven geroepen. Vanuit I-GO is John Rayer hierbij betrokken. Hij neemt het projectleiderschap voor deelproject 5 (Digitalisering) op zich. Onlangs zijn de eerste stappen hiervoor gezet.

Door OD.nl, de koepelorganisatie van de 29 omgevingsdiensten, is een programmaplan voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) vastgesteld. Dat start met een inventarisatie van de opgaven voor het DSO en de impact hiervan voor de omgevingsdiensten. Deze inventarisatie kan goed gebruikt worden voor het deelproject 5 (Digitalisering) van de Taskforce Omgevingswet.

Plan van aanpak
Op dinsdag 12 december werd in Ede door Ruud Peeters van Omgevingsdienst Haaglanden een bijeenkomst geleid waarbij informatiemanagers, lijnmanagers en leden van de Taskforce Omgevingswet van de zeven Gelderse diensten en de twee Overijsselse diensten waren uitgenodigd om van gedachten te wisselen.
Dit moet leiden tot een plan van aanpak met daarin:

  • Een geverifieerde agenda waarmee iedere dienst verder aan de slag kan.
  • Een onderbouwd en concreet beeld bij de collectieve agenda en de vertaling ervan naar inbreng extern.
  • De vertaling van de algemene strategische inzet naar concrete inhoudelijk activiteiten.
  • Een spoorboekje om de regionale samenwerking met eigenaren/opdrachtgevers en ketenpartners verder vorm te geven.
  • Zicht op bestaande en gewenste inbreng vanuit omgevingsdiensten in landelijke activiteiten en een basis om de voorziene regie en bundeling te organiseren.

De bouwstenen uit het plan van aanpak worden door John vertaald naar activiteiten die in 2018, met voorbereiding door I-GO, opgepakt kunnen worden.