Home

Geo-viewer nu openbaar in te zien

De gegevens van bijna 36.000 bedrijven die door de omgevingsdiensten worden aangeleverd aan I-GO, zijn nu te vinden in onze online geo-viewer: www.igoview.nl. Niet meer met wachtwoord, maar gewoon openbaar.

We zetten daarmee een stap richting een van de doelen van de Omgevingswet: eenzelfde informatiepositie voor burger, bedrijfsleven en overheid. Op www.igoview.nl staat de kaart van Gelderland, met voor ieder bedrijf een stip. Van deze bedrijven is een groot aantal gegevens te zien, zoals naam, adres, bevoegd gezag, omgevingsdienst met mandaat, vergunningplicht/meldingsplicht, naleefgedrag en SBI-code. Uiteraard zijn niet alle gegevens in te zien, omdat een deel van de gegevens privacygevoelig is én een deel van de gegevens ook (nog) niet aangeleverd wordt aan I-GO.

Eenvoudig selecteren
Als gebruiker kun je op de kaart inzoomen in een gebied én selecties maken met de functies van Google Maps. Het is heel eenvoudig om via een filter bijvoorbeeld de bedrijven te selecteren met het slechtste naleefgedrag en/of bedrijven met specifieke SBI-codes. Ben je dus op zoek naar bedrijven met eenzelfde soort vergunning? Of wil je weten wat het naleefgedrag is van andere locaties van een multinational? Je vindt die gegevens via www.igoview.nl.