Over het Gelders Datalab

Hoe krijgen we een goed en compleet beeld van alle omgevingsrisico’s? Hoe zijn we dáár waar we het hardste nodig zijn? Met de juiste data krijg je daar goed zicht op. Maar dan moet je wel weten hoe je die data kan gebruiken voor je werk. Deze maanden schrijft een kernteam met afgevaardigden uit de verschillende omgevingsdiensten een programmaplan voor de transitie naar datagedreven werken.

Aan het plan schrijven naast het kernteam collega’s vanuit alle omgevingsdiensten mee. Zij leveren, ieder vanuit de eigen professie, hun ideeën en input via workshops. De realisatie van het programmaplan wordt begeleid door Royal HaskoningDHV.

Bundeling van kennis en expertise

Laura Messie, tactisch analist ketentoezicht en lid van het kernteam: “Met dit programma willen we onze kennis en expertise bundelen. We werken gezamenlijk aan producten en diensten zoals het verzamelen en verrijken van data, het maken van analyses, etc. Daarmee kan elke omgevingsdienst vervolgens zelf (op zijn eigen tempo en volgens de eigen visie) invulling geven aan datagedreven werken.”

De verwachting is dat het programmaplan eind juni 2021 wordt opgeleverd.

Meer informatie

  • Het Gelders Datalab

    De Gelderse Omgevingsdiensten werken gericht aan de transitie naar datagedreven werken.