Home

Gegevenskwaliteit blijft vooruitgaan

Elke maand meten we het aantal objecten en de kwaliteit van de gegevens. Inmiddels scoren alle omgevingsdiensten voor de gegevens van complexe inrichtingen hoger dan de norm van 90%.

Aantal objecten
In totaal bevat de Kernregistratie van I-GO bijna 36.000 inrichtingen. Ten opzichte van de levering van februari zijn dit er bijna 800 meer.

Aantal objecten in de Kernregistratie op 1-5-2017.

Kwaliteit van gegevens
We meten iedere maand de kwaliteit van de gegevens. Dit doen we door de aangeleverde gegevens te vergelijken met de toegestane waarden uit het gegevensmodel. Als norm hanteren we voor de Brzo, de complexe inrichtingen en de categorie-C-inrichtingen 90%: dus 90% van de verplichte gegevens dient gevuld te zijn én dient een waarde te bevatten die voorkomt in de definities van de Kernregistratie. Alle omgevingsdiensten scoren voor de complexe inrichtingen hoger dan 90%. Voor de categorie-C-inrichtingen is de score als volgt:

Kwaliteit objectgegevens van categorie-C-inrichtingen op 1-5-2017.