Home

Gebiedsprofielen

18 september 2018

Diverse gemeenten in ons gebied werken momenteel aan de voorbereiding van Omgevingsvisies. Eén van de uitdagingen daarbij is om het gebied goed in kaart te brengen: wat is er op dit moment, welke beperkingen zijn er én wat kan er? Veel van deze kennis ligt bij de omgevingsdiensten: in systemen, registraties, documenten, maar ook in de hoofden van medewerkers. In de Taskforce Omgevingswet is aan I-GO het verzoek gedaan om een concept te ontwikkelen waarmee de omgevingsdiensten hun kennis beschikbaar kunnen stellen. Daarmee helpen ze gemeenten bij hun visie-en planvorming in het kader van de Omgevingswet.

Samen met de Taskforce heeft I-GO het concept van de ‘gebiedsprofielen’ uitgewerkt. In een dergelijk profiel kunnen de gemeenten met onder meer de omgevingsdiensten de streefwaarden (duimpje in het figuur) en de feitelijke situatie (zwarte punt in het figuur) per aspect in beeld brengen. Een aspect kan bijvoorbeeld de bodemkwaliteit, geurhinder of geluidsoverlast zijn. Daarmee wordt duidelijk op welke aspecten de streefwaarde in het gebied gerealiseerd wordt én waar verbeteracties nodig zijn om de streefwaarde te realiseren.

 

 

 

 

 

Volgende stappen
De komende maanden wordt het concept van de gebiedsprofielen verder uitgewerkt. Dit gebeurt langs twee lijnen:

  • Samen met enkele gemeenten wordt bepaald wat aspecten zijn die zij graag in een dergelijk gebiedsprofiel willen terugzien. Dit blijft bij voorkeur niet beperkt tot de aspecten waar de omgevingsdiensten aan werken; een volledig integraal gebiedsprofiel geeft het meeste inzicht voor gemeenten.
  • Met een aantal medewerkers van de omgevingsdiensten bepalen we welke aspecten we vanuit de omgevingsdiensten kunnen inbrengen. Dit zijn aspecten waar de omgevingsdiensten een bijdrage kunnen leveren, gegevens beschikbaar van hebben én dus kunnen helpen met het bepalen van de gemeentelijke ambities.