Home

‘Er valt veel winst te behalen rond de energiegegevens’

Tot voor kort had het bijhouden van energiegegevens van bedrijven geen hoge prioriteit bij de omgevingsdiensten. Door de noodzaak tot een energietransitie is dat sterk veranderd. Opdrachtgevers – zoals gemeenten – willen weten hoe het er met de bedrijven in hun regio voor staat. Projectleider Energiebesparing Bedrijven Emile Pilage trekt binnen het Gelders Stelsel de kar voor verbetering van energiezaken. Hij werkt zelf bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen.

Voor welke uitdaging staat het Gelders Stelsel als het gaat om energie?
‘Energietransitie is natuurlijk zowel een economische als een klimaatnoodzaak. In Gelderland hebben dan ook alle omgevingsdiensten én bijna al hun opdrachtgevers het Gelders Energieakkoord (GEA) ondertekend. Daarin staat dat in 2020 alle bedrijven moeten voldoen aan de wettelijke eisen en daarom energiebesparende maatregelen moeten treffen. Het GEA gaat ervan uit dat 80% dat uit zichzelf doet of op basis van stimulerende maatregelen. Bij de overige 20% is handhaving nodig.’

In hoeverre is bekend of bedrijven al voldoen aan de eisen?
‘We schatten dat er zo’n 25.000 bedrijven zijn die boven de wettelijke grens van het energieverbruik uitkomen. Onze taak is te ontdekken om welke bedrijven dat gaat en in hoeverre deze bedrijven al dan niet energiemaatregelen hebben genomen. De eerste stap die een omgevingsdienst daarvoor moet zetten, is het inrichten van een database om energiegegevens goed te kunnen invoeren en monitoren. Er zijn een heel aantal regelingen waarmee bedrijven aan de wettelijke eisen kunnen voldoen. Die gegevens moet je allemaal in je systeem kunnen opslaan. Je wilt ook kunnen invoeren of er bijvoorbeeld een bodemenergiesysteem is aangelegd of dat er een ander systeem aanwezig is. Een aantal omgevingsdiensten heeft al de mogelijkheid de juiste gegevens in te voeren, maar dat geldt jammer genoeg niet voor alle. Als dit op orde is, kun je gaan werken aan het opbouwen van gegevens zodat je ziet wie er aan de eisen voldoen. Dan kun je gericht op het thema energie controles uitvoeren.’

Hoe werkt het inzamelen van deze energiegegevens concreet?
‘Voortaan verzamelen we deze gegevens bij het bezoeken van een bedrijf en bij het verlenen van een vergunning of het behandelen van een melding. Daarnaast proberen we ook via andere wegen – zoals in overleg met de netbeheerder – te kijken of we gegevens van bedrijven kunnen ontvangen. Maar dat proces is nog volop in ontwikkeling.’

Welke rol speelt I-GO in het verzamelen en delen van de energiegegevens?
‘De eerste stap is dat omgevingsdiensten zélf hun systeem inrichten en gegevens gaan verzamelen. Dat doen ze niet in de eerste plaats voor I-GO, maar omdat ze zich richting hun opdrachtgevers moeten kunnen verantwoorden. I-GO stimuleert de afzonderlijke omgevingsdiensten natuurlijk wel om hun gegevens snel en goed op orde te brengen. En als je straks elkaars data kunt inzien via I-GO, kun je via de geo-viewer per branche bekijken wat er op energiegebied van elkaar te leren valt. Je kunt analyseren welke aanpak om te komen tot energiebesparing het meest effectief en haalbaar is. En je kunt richting de provincie rapporteren hoe er op Gelders niveau gepresteerd wordt.’

In hoeverre is I-GO al voorbereid op het uitwisselen van deze gegevens?
‘In principe is I-GO daar helemaal klaar voor. We hebben bepaald welke gegevens er uitgewisseld moeten worden en softwarematig is de koppeling ook gereed. De omgevingsdiensten die hun systeem op orde hebben, kunnen deze gegevens nu al via I-GO delen.’