Home

Enquête over centrale portal voor documenten

14 oktober 2017

Door de directeuren van de Gelderse omgevingsdiensten is besloten om een centrale portal te ontwikkelen voor het delen van documenten tussen verschillende OD’s. Het scrumteam van I-GO heeft een enquête uitgezet onder alle VTH-medewerkers om in beeld te krijgen hoe deze portal eruit moet zien.

Met deze enquête wil het scrumteam helder krijgen:

  • Hoe mensen nu samenwerken ‘over de grenzen’ van de eigen OD heen.
  • Hoe zij nu hun informatie uit documenten van een andere OD halen.
  • Hoe een centrale portal hierbij kan helpen.

Het invullen van de enquête kost je enkele minuten. Heb je de enquête nog niet ingevuld? Klik dan hier. Invullen is nog mogelijk tot en met woensdag 25 oktober. De uitkomsten worden gebruikt voor de ontwikkeling van de portal, zodat deze optimaal aansluit bij wat mensen nodig hebben in hun werk.