Home

Energiebesparende maatregelen per bedrijf in beeld

12 september 2019

De toezichthouders van de Gelderse omgevingsdiensten vinden sinds kort in hun geoviewer de gegevens van de bedrijven die zich bij het eLoket van RVO hebben gemeld in het kader van de ‘Informatieplicht Wet milieubeheer’. Per 1 juli jl. moeten namelijk alle meldingsplichtige bedrijven, met een gemiddeld tot hoog energieverbruik, aangeven welke energiebesparende maatregelen ze hebben genomen en welke ze nog moeten nemen. De omgevingsdiensten houden het toezicht hierop. De Gelderse en Overijsselse omgevingsdiensten hebben een service ontwikkeld. Hiermee worden de gegevens en documenten, die door bedrijven in het RVO eLoket geplaatst zijn, toegankelijk gemaakt voor opdrachtgevers, toezichthouders en managers.  Zij kunnen de gegevens en documenten bekijken via een kaartlaag voor de eigen geoviewer én via dagelijkse of wekelijkse overzichten met (nieuwe) meldingen. Via de kaartlaag en de overzichten kan direct doorgeklikt worden naar de PDF-documenten met alle gemelde informatie. Met een beperkte investering kan deze service ook voor uw gemeente of omgevingsdienst worden ingericht.

Meer informatie? Neem contact met ons op: igo@gelderseomgevingsdiensten.nlIn Gelderland zijn naar verwachting 20.700 bedrijven die zich moeten melden. Dit aantal heeft Liander in het verleden doorgegeven. Doordat Liander niet vrijgeeft om welke bedrijven het gaat, stellen de energiespecialisten uit het stelsel zelf een overzicht samen. Op basis van diverse variabelen uit onder meer de eigen registraties, BAG en de provinciale werkgelegenheidsenquête zijn door I-GO inmiddels selecties gemaakt. Ondertussen hebben we een overzicht van 5.790 bedrijven die zich waarschijnlijk zouden moeten melden.

Op dit moment hebben zo’n 3.818 Gelderse bedrijven zich gemeld bij het eLoket van RVO. De toezichthouders van de omgevingsdiensten zien deze gegevens met gekleurde stippen op de kaart. De kleur van de stippen geeft aan in welk regiem het bedrijf valt (in principe voldaan, nadere beoordeling, handhaving). De grootte van de stip geeft het energieverbruik weer (zeer grootverbruiker, grootverbruiker of middelverbruiker). De gegevens in de kaart kunnen goed gebruikt worden voor het integraal toezicht en het specifieke energietoezicht. Toezichthouders kunnen zo per bedrijf zien of er gemeld is, wat het energieverbruik is en welke maatregelen het bedrijf nog moeten nemen.

 Gebruiker aan het woord

“De kaartlaag maakt heel inzichtelijk hoe onze werkvoorraad eruitziet”
Paul van Liempt werkt bij de Omgevingsdienst Noord-Veluwe als adviseur bodem en energie. Sinds de invoering van de informatieplicht maakt hij gebruik van het landelijke eLoket en nu ook van de kaartlaag ‘energiebesparing’. Deze toont de gegevens die bedrijven gemeld hebben bij het eLoket. Hoe maakt hij als energietoezichthouder gebruik van deze gegevens? 

Lees verder >>