Home

Energie

‘Er valt veel winst te behalen rond de energiegegevens’

19 juni 2017

Tot voor kort had het bijhouden van energiegegevens van bedrijven geen hoge prioriteit bij de omgevingsdiensten. Door de noodzaak tot een energietransitie is dat sterk veranderd. Opdrachtgevers – zoals gemeenten – willen weten hoe het er met de bedrijven in hun regio voor staat. Projectleider Energiebesparing Bedrijven Emile Pilage trekt binnen het Gelders Stelsel de

Controle op energiebesparing bij zwembaden en sauna’s in Gelderland

27 februari 2017

Vanaf maart worden zwembaden en sauna’s in heel Gelderland gecontroleerd op de wettelijke verplichting tot energiebesparing. In het Nationaal Energieakkoord zijn afspraken gemaakt over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid. Bedrijven zijn vanuit de Wet milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te treffen die men binnen vijf jaar kan terugverdienen. In Gelderland hebben de provincie, gemeenten, omgevingsdiensten