Home

Duidelijk risicoprofiel

I-GO combineert diverse gegevensbronnen, om daarmee een beeld te krijgen van het naleefgedrag van bedrijven en de relevantie om een bepaald bedrijf te controleren. Door gebruik van specifieke gegevens in de OD-systemen, de basisregistraties en eventuele andere bronnen (Inspectieview Milieu, Web-BVB, Register gevaarlijke stoffen etc.) kan een goed risicoprofiel worden opgesteld.

Meer weten over I-GO? Lees verder >