Home

Digitaliseringsvragen bij de Omgevingswet

Treedt de Omgevingswet 1 juli 2019 in werking? Of toch later? In ieder geval heeft de wet gevolgen voor de wijze waarop de omgevingsdiensten de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving uitvoeren. Daarom hebben de Gelderse omgevingsdiensten een taskforce opgericht. Die dient als vliegwiel voor de implementatie van de wet.

In de taskforce zitten de kartrekkers Omgevingswet van de zeven diensten. Voor de digitaliseringsopgaven wordt I-GO ingezet. John Rayer is trekker van het deelproject 5: digitalisering Omgevingswet. De overige deelprojecten van de taskforce hebben betrekking op de afstemming met gemeenten, cultuur en dienstverlening, kennisoverdracht en aanpassen van standaarden.

Resultaten
Deelproject 5 levert de volgende resultaten:

  • Het benoemen van de digitaliseringsopgaven waarover de omgevingsdiensten met opdrachtgevers en eigenaren afspraken moeten maken of waarbij de omgevingsdiensten hun opdrachtgevers kunnen ondersteunen.
  • Het faciliteren van de omgevingsdiensten om hun zaak- en procesapplicaties VTH aan te laten sluiten op het DSO en het Register omgevingsdocumenten, zodat deze voldoen aan de eisen uit de Omgevingswet en de nieuwe werkprocessen en standaarden.
  • Het maken van een handleiding voor digitaliseringsactiviteiten die omgevingsdiensten kunnen ondernemen om de opdrachtgever te helpen met het voorbereiden op de Omgevingswet.
  • De voorbereiding op en belangenbehartiging van Gelderse omgevingsdiensten ten aanzien van de digitaliseringsopgaven voor het DSO in de periode 2019-2024.

Plan van aanpak
Net als de overige ambities binnen I-GO gaan we deze resultaten bereiken met een scrumaanpak. Dit werken we nog uit in een plan van aanpak. Daarnaast worden in I-GO Labs specifieke casussen Omgevingswet verdiept en wordt deelgenomen aan landelijke overleggen.