Home

De kwaliteit van aangeleverde gegevens

 

 

 

 


De door de omgevingsdiensten aangeleverde gegevens worden continu door I-GO op kwaliteit getoetst. Daarbij wordt niet alleen gekeken of de verplichte gegevens gevuld zijn, maar ook of de gegevens een waarde hebben die logisch is. I-GO voert daarvoor verschillende toetsen uit. Bijvoorbeeld op de ‘Basisregistratie Adressen en Gebouwen’, het Handelsregister, een vergelijking met de RRGS (risicokaart) en de Web-BVB (veehouderijgegevens). Zo kunnen we aan de omgevingsdiensten laten weten waar onjuistheden of onwaarschijnlijkheden in de gegevens zitten. Op deze manier worden de gegevens opgeschoond. Ook wordt er maandelijks gerapporteerd over de kwaliteit van gegevens.

In 2016 is besloten dat de gegevenskwaliteit van de meldingsplichtige bedrijven in Gelderland op 1 januari jongstleden minimaal 90% moest zijn. Dit is door alle Gelderse diensten gehaald. De gegevens zijn zo opgeschoond dat iedere omgevingsdienst minimaal 90% scoort, gemiddeld zelfs 94%. Een super prestatie waar we dagelijks profijt van hebben! De kwaliteit van de vergunningsplichtige bedrijven moest al op 1 januari 2018 op niveau zijn. Dit niveau is sindsdien nog verder verhoogd.

In de onderstaande tabel staan de percentages gegevenskwaliteit van de verplichte objectgegevens per omgevingsdienst. Het gaat hier om de stand van zaken in januari 2019.