Home

“De kaartlaag maakt heel inzichtelijk hoe onze werkvoorraad eruitziet”

12 september 2019

Paul van Liempt werkt bij de Omgevingsdienst Noord-Veluwe als adviseur bodem en energie. Sinds de invoering van de informatieplicht maakt hij gebruik van het landelijke eLoket en nu ook van de kaartlaag ‘energiebesparing’. Deze toont de gegevens die bedrijven gemeld hebben bij het eLoket. Hoe maakt hij als energietoezichthouder gebruik van deze gegevens?

Gebruikmaken van het landelijke eLoket
“Collega toezichthouders gebruiken het eLoket al jaren voor Amice (afval) of rapportages voor de MJA-3. Ik gebruik het eLoket om informatie te downloaden die door bedrijven is ingediend in het kader van de informatieplicht energiebesparing. Ik doe dat als ik in één keer van veel bedrijven tegelijk informatie wil downloaden. Voor een gerichte zoekactie gebruik ik tegenwoordig de kaartlaag ‘energiebesparing’ die in de I-GO Viewer is opgenomen. Ik kan per gemeente snel een overzicht krijgen van de ingediende meldingen. Maar nog belangrijker; ik gebruik die kaartlaag om de bedrijven in kaart te brengen die nog géén melding hebben ingediend. Dat geeft mij een goed overzicht.”

Inzicht en overzicht krijgen
“Bij de ODNV ben ik niet de enige toezichthouder/adviseur om energiebesparing bij bedrijven te realiseren. Zes toezichthouders houden zich hier mee bezig, naast hun reguliere toezicht. Ik ben de enige die een e-loket account heeft. Ik kan hierdoor alleen informatie downloaden die ik vervolgens centraal opsla. Door dit centraal opslaan stel ik die informatie beschikbaar. De I-GO Viewer biedt voor iedereen de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de beschikbare informatie én die vervolgens te downloaden. Dat maakt het werk een stuk eenvoudiger. Bovendien kun je hierdoor in één oogopslag zien in welke ‘aandachts-categorie’ het bedrijf is ingedeeld door RVO.”

Werken met de kaartlaag ‘energiebesparing’
“Op onderstaande kaart zie je wat de I-GO Viewer aan informatie toont. Je ziet dus in één oogopslag of er een melding is ingediend door de bedrijven. Ook zie je of het bedrijf alle energiebesparende maatregelen wel, gedeeltelijk of niet heeft getroffen, aangegeven met de kleuren groen, oranje of rood. Daarnaast zie je welke bedrijven geen melding hebben ingediend (zwart of grijs). Het gaat dan om bedrijven waarvan we wel verwachten dat die zich moeten gaan melden. Die aanname hebben we gemaakt op basis van bijvoorbeeld het aantal werknemers, de bedrijfsoppervlakte, enz. Het blijkt dat we dat nog wat kunnen finetunen waardoor de zwarte en grijze stippen een nog beter beeld gaan geven van de bedrijven die achterblijven met hun melding. De kaartlaag maakt dus heel inzichtelijk hoe onze werkvoorraad eruitziet. En dat alles in één oogopslag.”

Snelle ontwikkelingen
“De kaartlaag is heel snel tot stand gekomen. Met een paar collega’s van andere omgevingsdiensten hebben we in één sessie met John Rayer en Tjiko Schutte de opzet gemaakt. Het concept is besproken in het Gelders Overleg Energie Deskundigen (GOED) en daarmee was de kaartlaag een feit. Snel geregeld dus! Nu rest alleen nog het opdoen van ervaring en het finetunen. Maar het is zeker een aanwinst voor mij als adviseur bodem en energie.”