Home

“De I-GO pilot geeft heldere antwoorden op onze vragen”

De afgelopen drie maanden is er intensief samengewerkt binnen de pilot ‘Aansluiting provincie op I-GO’. Martin Kaal is Teammanager Handhaving bij de provincie Gelderland. Als opdrachtgever vertelt hij hoe hij terugkijkt op de pilot en wat hij met het advies gaat doen.

Martin Kaal: “Momenteel speelt bij de provincie Gelderland de implementatie van de Omgevingswet. Ook het uitwisselen van gegevens via DSO hoort daarbij. Deze pilot kan ons daarbij helpen. Met de pilot willen we onderzoeken of het wenselijk is dat de provincie Gelderland aansluit bij I-GO, wat levert dat op en welke risico’s kleven hieraan. Door het in de praktijk uit te proberen krijgen we ook een beter beeld van wat het precies betekent om aan te sluiten.”

Kansen
De pilot is interessant voor de provincie, omdat deze de provincie meerdere kansen geeft. Kaal legt uit: “We kregen hierdoor de kans om op een pragmatische wijze onderzoek te doen. Bijvoorbeeld of de aansluiting op I-GO ons kan helpen om openbare gegevens vanuit een centrale informatievoorziening beschikbaar te maken voor de inwoners van Gelderland. Daarnaast wilden we kijken of I-GO ons kan faciliteren in het uitwisselen van VTH-gegevens tussen overheden, dat wordt voor ons werk meer en meer noodzakelijk. Verder staan we aan de vooravond van de implementatie van ons nieuwe VTH-systeem. De opbrengst van de pilot kan ons helpen de implementatie later dit jaar op een handige en verstandige manier vorm te even.”

Terugkijkend op de pilot
Inmiddels kan de provincie Gelderland terugkijken op een positieve pilot. “De werkwijze van het I-GO team via de sprints (Agile/Scrum), is een pragmatische werkwijze. Het geeft snel helderheid over de vraagstukken waar wij voor stonden. Het is ook goed om te zien dat mensen van verschillende organisaties met deze werkwijze op een constructieve manier in een korte tijd tot werkbare oplossingen komen. Zo hebben wij ook heldere antwoorden gekregen op onze vragen,” vertelt Kaal.

En nu?
Nu is het uiteraard de vraag wat de provincie met het advies gaat doen. Kaal: “We gaan ons over dit advies buigen en beslissen nog voor de zomer of we ons gaan aansluiten bij I-GO. Verder betrekken we de adviezen bij het opstellen van een implementatieplan van ons nieuwe VTH-systeem. Deze implementatie staat gepland vanaf juni 2019.”